www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 23. ledna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
marcinko_B.jpg
23.01.2018 14:16:46
HOKEJ Oceláři uplatnili opci na Tomáše Marcinka. Devětadvacetiletý útočník, který byl nominován do slovenské reprezentace pro olympijské hry v Pchjongčchangu, má v nyní v klubu smlouvu do 30. dubna 2019.  ...celý článek
záchranka app B.jpg
23.01.2018 08:24:51
KRAJ - Aplikace Záchranka funguje téměř dva roky a za tak krátkou dobu se jí podařilo dosáhnout výrazných úspěchů. Ve svých chytrých telefonech ji má více než půl milionu uživatelů, na základě volání z aplikace vyjeli záchranáři k 1500 případům, přes aplikaci volá o pomoc zhruba 40 lidí každý den a při jejím použití se podařilo zkrátit dojezdové časy záchranářů.  ...celý článek
elektro - B.jpg
22.01.2018 10:26:41
JABLUNKOV - První nabíjecí stanice „natankuje“ elektromobil také v nejvýchodnějším městě republiky. Takzvaný wallbox je k dispozici na budově Střední odborné školy a Středního odborného učiliště podnikání a služeb v Jablunkově.  ...celý článek
Kultura
15.01.2018 11:19:37
TŘINEC - Poslední lednový den letošního roku se v kulturním centru TRISIA představí jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů v čele s Heikem Mathiasem Fösterem.  Představí nejslavnější světové symfonie, a to v provedení ostrém jako břitva. ...celý článek
Právník radí
23.01.2018 08:45:28
Posledním ze způsobu řešení úpadku je oddlužení. Je nyní hojně medializováno jako způsob, jak dostat přemíru dluhů pod kontrolu. Oddlužení má svá specifika, i když po novele insolvenčního zákona se pozice dlužníka poněkud zlepšila. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
jeřáb B.jpg
17.01.2018 15:33:36
ŽDB Drátovna v Bohumíně dokončila první část modernizace provozu tažírny nepatentovaného drátu. Dceřiná společnost Třineckých železáren kvůli zajištění dalšího rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti firmy před dvěma roky nastartovala projekt modernizace v celkové hodnotě téměř půl miliardy korun. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
03TH01.jpg

Insolvenční řízení – Konkurs

05.01.2018 14:31:51

Konkurs je proces, v rámci kterého jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Účelem konkursu tedy není v prvé řadě řešení kritické majetkové situace samotného dlužníka, resp. vyvedení ho z krize, nýbrž pokud možno spravedlivé a alespoň částečné uspokojení jeho věřitelů.

V tomto směru je nutno zdůraznit, že od zahájení insolvenčního řízení nemohou být pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou.

Od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku nastávají účinky s konkurzem spojené. Nejvýznamnějšími jsou přerušení soudních a rozhodčích řízení týkajících se majetkové podstaty, nesplatné pohledávky se stávají splatnými, na insolvenčního správce přechází oprávnění nakládat s majetkovou podstatou (široká škála uzavírání smluv, výkonu práv, včetně práv zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům, atd.) včetně jejího zpeněžování (převedení majetku, který do majetkové podstaty náleží na peníze, a to za účelem uspokojení věřitelů).

Prohlášením konkursu se však nepřerušují např. trestní řízení, dědické řízení, řízení o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela apod. Prohlášením konkursu na jednoho z manželů zaniká společné jmění manželů, které je nutno následně vypořádat.

Po zpeněžení majetkové podstaty, přistoupí insolvenční správce k vypracování tzv. konečné zprávy obsahující podrobný popis postupu insolvenčního správce týkající se zpeněžování majetku dlužníka, uspokojování pohledávek a jeho činnosti v rámci konkursu.

Z pohledu věřitelů je však ještě podstatnější tzv. rozvrhové usnesení, které je vydáváno po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy. Z rozvrhového usnesení totiž vyplývá, kolik peněz má být vyplaceno na jednotlivé pohledávky přihlášených věřitelů z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty – tedy jakou finanční částku každý z přihlášených věřitelů obdrží. Závěrem však nutno poznamenat, že míra uspokojení nezajištěných věřitelů v rámci konkurzu je v převážné většině případů značně nízká – přibližně do 10% jejich uznaných pohledávek.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři