www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 23. ledna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
marcinko_B.jpg
23.01.2018 14:16:46
HOKEJ Oceláři uplatnili opci na Tomáše Marcinka. Devětadvacetiletý útočník, který byl nominován do slovenské reprezentace pro olympijské hry v Pchjongčchangu, má v nyní v klubu smlouvu do 30. dubna 2019.  ...celý článek
záchranka app B.jpg
23.01.2018 08:24:51
KRAJ - Aplikace Záchranka funguje téměř dva roky a za tak krátkou dobu se jí podařilo dosáhnout výrazných úspěchů. Ve svých chytrých telefonech ji má více než půl milionu uživatelů, na základě volání z aplikace vyjeli záchranáři k 1500 případům, přes aplikaci volá o pomoc zhruba 40 lidí každý den a při jejím použití se podařilo zkrátit dojezdové časy záchranářů.  ...celý článek
elektro - B.jpg
22.01.2018 10:26:41
JABLUNKOV - První nabíjecí stanice „natankuje“ elektromobil také v nejvýchodnějším městě republiky. Takzvaný wallbox je k dispozici na budově Střední odborné školy a Středního odborného učiliště podnikání a služeb v Jablunkově.  ...celý článek
Kultura
15.01.2018 11:19:37
TŘINEC - Poslední lednový den letošního roku se v kulturním centru TRISIA představí jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů v čele s Heikem Mathiasem Fösterem.  Představí nejslavnější světové symfonie, a to v provedení ostrém jako břitva. ...celý článek
Právník radí
23.01.2018 08:45:28
Posledním ze způsobu řešení úpadku je oddlužení. Je nyní hojně medializováno jako způsob, jak dostat přemíru dluhů pod kontrolu. Oddlužení má svá specifika, i když po novele insolvenčního zákona se pozice dlužníka poněkud zlepšila. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
jeřáb B.jpg
17.01.2018 15:33:36
ŽDB Drátovna v Bohumíně dokončila první část modernizace provozu tažírny nepatentovaného drátu. Dceřiná společnost Třineckých železáren kvůli zajištění dalšího rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti firmy před dvěma roky nastartovala projekt modernizace v celkové hodnotě téměř půl miliardy korun. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
03TH01.jpg

Insolvenční řízení – úpadek

28.11.2017 09:34:27

O úpadku dlužníka hovoříme tehdy, jsou-li zároveň splněny tři podmínky. První podmínka předpokládá, že zde existuje více věřitelů tohoto dlužníka. Druhá podmínka spočívá v tom, že dlužník eviduje peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Na tu navazuje třetí podmínka v tom smyslu, že dlužník není schopen tyto své peněžité závazky plnit. Jedná se o úpadek ve formě platební neschopnosti.

Zákon dále vyjmenovává okolnosti, ze kterých dovozujeme, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky. Takovouto okolností může být to, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo tyto své peněžité závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo když v souvislosti s vymáháním nároku po dlužníkovi není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí (věřitel nemůže vymoci pohledávku za dlužníkem prostřednictvím exekučního řízení) nebo když dlužník na výzvu exekučního soudu nepředloží potřebné dokumenty (seznam majetku, seznam závazků, a další). Zde pak v souhrnu hovoříme o tzv. pozitivních domněnkách platební neschopnosti.

Po novele insolvenčního zákona se však u podnikajících fyzických či právnických osob koncipuje domněnka, kdy je naopak možno hovořit o schopnosti těchto osob plnit své peněžité závazky, nazývána též jako tzv. mezera krytí. V případě, že mezera krytí dlužníka (tj. rozdíl mezi výší splatných závazků a výší prostředků, se kterými je dlužník schopen bez omezení nakládat) je nižší než 10 % splatných závazků, a tento dlužník by tedy případně byl schopen uhradit ze svých disponibilních prostředků více než 90 % svých splatných závazků, prokáže svou platební schopnost. I v případě, že by mezera krytí byla větší než 10 % splatných závazků, může dlužník prokázat, že mezera krytí v přiměřené době pod tuto hladinu klesne. Mezera krytí tedy představuje tzv. negativní domněnku platební neschopnosti.

Kromě úpadku ve formě platební neschopnosti rozlišujeme ještě úpadek ve formě předlužení, který se může vztahovat jen na podnikatele. Dlužník je předlužen, jestliže má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Nutno však přihlédnout i k tomu, že pro tyto účely se do hodnoty majetku započítává i očekávaný výnos z pokračující správy majetku nebo podnikatelské činnosti.

 

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři