www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 16. prosince 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
řeka (2).jpg
15.12.2017 10:10:40
ŘEKA - Územní rozhodnutí mají na papíře, stavební povolení na dosah ruky, zbývá už jen přesvědčit vlastního občana a Státní fond dopravní infrastruktury, že je chodník v Řece opravdu potřebný. Podle starosty jde však o dvě složité překážky a běh na dlouhou trať.  ...celý článek
75.jpg
14.12.2017 15:51:31
ROPICE - I několik stovek korun ušetří nejpilnější třídiči v Ropici. Slevu z poplatku za svoz komunálního odpadu, jejíž výše se ovšem odráží od získaného počtu bodů dané rodiny, však dostanou všichni, kteří se do inteligentního systému třídění zapojili. Méně než dosud bude z rodinného rozpočtu za odpady ukrajovat více než polovina ropických domácností.  ...celý článek
DSC03286.JPG
14.12.2017 10:08:10
ČESKÝ TĚŠÍN - Postavením obchvatu Českého Těšína a mimoúrovňové křižovatky vedoucí jedním směrem do Třince, druhým do Ropice, se cyklistům zkomplikovalo cestování a ztratili bezpečný průjezd Balinami. Začalo se proto uvažovat o stavbě cyklostezky, která dopravním komplikacím předejde. Jakmile se přistoupilo k samotné realizaci, stavaři narazili na neočekávaný problém s terénem.  ...celý článek
Kultura
08.12.2017 08:43:09
REGION - Muzeum Těšínska dosáhlo zapsání svérázného horalského tance ověnžoku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje. Tento unikátní tanec byl rozšířený v horské oblasti Jablunkovska a Třinecka v první polovině 20. století. ...celý článek
Právník radí
13.12.2017 12:07:48
Insolvenční řízení je řízení návrhové, tudíž může být zahájeno pouze na základě insolvenčního návrhu, a to buďto podaného samotným dlužníkem nebo některým z jeho věřitelů. Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu (krajský soud, v jehož obvodu je sídlo dlužníka). ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis KS foto2 B.jpg
13.12.2017 12:31:48
DOLNÍ LOMNÁ - Vedení Třineckých železáren a Základní organizace odborového svazu KOVO TŽ (ZO OS KOVO TŽ) se dohodly na růstu mezd. Podpis dodatku kolektivní smlouvy, v němž je nárůst definován, proběhl v úterý 12. prosince. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
49TH01_opr.jpg

Insolvenční správce

30.11.2017 12:34:45

Insolvenčním správcem nemusí být pouze fyzická osoba, ale zákon připouští, aby insolvenčním správcem byla také veřejná obchodní společnost, popř. zahraniční společnost, která splňuje náležitosti vyžadované u veřejné obchodní společnosti.

Právo vykonávat činnost insolvenčního správce vzniká dnem nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce vydaného Ministerstvem spravedlnosti. Insolvenční správce mimo nezbytných předpokladů v podobě bezúhonnosti, tříleté praxe v oblastech souvisejících s výkonem funkce insolvenčního správce a dalších, musí vykonat i zkoušku insolvenčního správce.

Insolvenční správce je pro účely insolvenčního řízení ustanovován insolvenčním soudem (ve věcech insolvenčního řízení rozhodují krajské soudy, do jejichž obvodu spadá obecný soud dlužníka; tedy v případě fyzických osob je to soud dle bydliště těchto osob, u právnických osob pak dle sídla), a to ze seznamu insolvenčních správců vedeným Ministerstvem spravedlnosti.

Insolvenční správce v insolvenčním řízení jedná na základě práv a povinností svěřených mu zákonem či v souladu s pokyny insolvenčního soudu, a to vlastním jménem na účet dlužníka, aby bylo dosaženo co nejvyššího a v zásadě poměrného uspokojení všech dlužníkových věřitelů.

Jednáním insolvenčního správce pak rozumíme zejména zpeněžování majetkové podstaty dlužníka nebo jiné nakládání s ní (majetkovou podstatou nutno rozumět peněžní prostředky, věci movité a nemovité, podnik, vkladní knížky, akcie, směnky, obchodní podíly a další stanovené v zákoně), vystupování v incidenčních sporech (rozuměj spory v rámci insolvenčního řízení, např. o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek), či sporech, ve kterých uplatňuje či vymáhá pohledávky ve prospěch majetkové podstaty dlužníka. Velmi důležitou roli hraje insolvenční správce také v procesu oddlužení, kdy dlužníka celým procesem oddlužení v podstatě provází a dohlíží na plnění jeho práv a povinností např. při plnění splátkového kalendáře.

Insolvenční správce v rámci výkonu výše zmiňovaných činností musí postupovat svědomitě a s odbornou péčí, přičemž musí dát přednost společnému zájmu věřitelů, před zájmem každého jednotlivého věřitele, zájmem vlastním, či zájmem jiných osob, tak aby bylo zaručeno co nejvyšší a spravedlivé uspokojení všech věřitelů.

 

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři