www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Insolvenční správce

30.11.2017 12:34:45

Insolvenčním správcem nemusí být pouze fyzická osoba, ale zákon připouští, aby insolvenčním správcem byla také veřejná obchodní společnost, popř. zahraniční společnost, která splňuje náležitosti vyžadované u veřejné obchodní společnosti.

Právo vykonávat činnost insolvenčního správce vzniká dnem nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce vydaného Ministerstvem spravedlnosti. Insolvenční správce mimo nezbytných předpokladů v podobě bezúhonnosti, tříleté praxe v oblastech souvisejících s výkonem funkce insolvenčního správce a dalších, musí vykonat i zkoušku insolvenčního správce.

Insolvenční správce je pro účely insolvenčního řízení ustanovován insolvenčním soudem (ve věcech insolvenčního řízení rozhodují krajské soudy, do jejichž obvodu spadá obecný soud dlužníka; tedy v případě fyzických osob je to soud dle bydliště těchto osob, u právnických osob pak dle sídla), a to ze seznamu insolvenčních správců vedeným Ministerstvem spravedlnosti.

Insolvenční správce v insolvenčním řízení jedná na základě práv a povinností svěřených mu zákonem či v souladu s pokyny insolvenčního soudu, a to vlastním jménem na účet dlužníka, aby bylo dosaženo co nejvyššího a v zásadě poměrného uspokojení všech dlužníkových věřitelů.

Jednáním insolvenčního správce pak rozumíme zejména zpeněžování majetkové podstaty dlužníka nebo jiné nakládání s ní (majetkovou podstatou nutno rozumět peněžní prostředky, věci movité a nemovité, podnik, vkladní knížky, akcie, směnky, obchodní podíly a další stanovené v zákoně), vystupování v incidenčních sporech (rozuměj spory v rámci insolvenčního řízení, např. o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek), či sporech, ve kterých uplatňuje či vymáhá pohledávky ve prospěch majetkové podstaty dlužníka. Velmi důležitou roli hraje insolvenční správce také v procesu oddlužení, kdy dlužníka celým procesem oddlužení v podstatě provází a dohlíží na plnění jeho práv a povinností např. při plnění splátkového kalendáře.

Insolvenční správce v rámci výkonu výše zmiňovaných činností musí postupovat svědomitě a s odbornou péčí, přičemž musí dát přednost společnému zájmu věřitelů, před zájmem každého jednotlivého věřitele, zájmem vlastním, či zájmem jiných osob, tak aby bylo zaručeno co nejvyšší a spravedlivé uspokojení všech věřitelů.

 

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři