www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 16. prosince 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
řeka (2).jpg
15.12.2017 10:10:40
ŘEKA - Územní rozhodnutí mají na papíře, stavební povolení na dosah ruky, zbývá už jen přesvědčit vlastního občana a Státní fond dopravní infrastruktury, že je chodník v Řece opravdu potřebný. Podle starosty jde však o dvě složité překážky a běh na dlouhou trať.  ...celý článek
75.jpg
14.12.2017 15:51:31
ROPICE - I několik stovek korun ušetří nejpilnější třídiči v Ropici. Slevu z poplatku za svoz komunálního odpadu, jejíž výše se ovšem odráží od získaného počtu bodů dané rodiny, však dostanou všichni, kteří se do inteligentního systému třídění zapojili. Méně než dosud bude z rodinného rozpočtu za odpady ukrajovat více než polovina ropických domácností.  ...celý článek
DSC03286.JPG
14.12.2017 10:08:10
ČESKÝ TĚŠÍN - Postavením obchvatu Českého Těšína a mimoúrovňové křižovatky vedoucí jedním směrem do Třince, druhým do Ropice, se cyklistům zkomplikovalo cestování a ztratili bezpečný průjezd Balinami. Začalo se proto uvažovat o stavbě cyklostezky, která dopravním komplikacím předejde. Jakmile se přistoupilo k samotné realizaci, stavaři narazili na neočekávaný problém s terénem.  ...celý článek
Kultura
08.12.2017 08:43:09
REGION - Muzeum Těšínska dosáhlo zapsání svérázného horalského tance ověnžoku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje. Tento unikátní tanec byl rozšířený v horské oblasti Jablunkovska a Třinecka v první polovině 20. století. ...celý článek
Právník radí
13.12.2017 12:07:48
Insolvenční řízení je řízení návrhové, tudíž může být zahájeno pouze na základě insolvenčního návrhu, a to buďto podaného samotným dlužníkem nebo některým z jeho věřitelů. Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu (krajský soud, v jehož obvodu je sídlo dlužníka). ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis KS foto2 B.jpg
13.12.2017 12:31:48
DOLNÍ LOMNÁ - Vedení Třineckých železáren a Základní organizace odborového svazu KOVO TŽ (ZO OS KOVO TŽ) se dohodly na růstu mezd. Podpis dodatku kolektivní smlouvy, v němž je nárůst definován, proběhl v úterý 12. prosince. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
49TH01_opr.jpg

Když závazky nejsou plněny

27.09.2017 11:27:01

Vykonávací řízení aneb co může nastat, když závazky nejsou plněny. Jde o řízení, které je vedeno tehdy, pokud osobě byla pravomocným a vykonatelným rozhodnutím soudu v rámci tzv. nalézacího řízení (klasické soudní řízení) uložena povinnost, a ten tuto povinnost dobrovolně nesplní.

Nalézací řízení tudíž musí vždy předcházet řízení vykonávacímu, avšak řízení vykonávací nemusí vždy navazovat na řízení nalézací, a to zpravidla proto, že žalovaný povinnost uloženou mu rozhodnutím soudu splní.

Tady, více než kdy jindy, platí základní zásada, že práva patří bdělým. Proto by v zásadě neměl nastat případ, že dotyčná osoba, resp. dlužník znenadání zjistí, že je proti němu vedena nějaká „exekučka“, protože ve většině případů sami dlužníci ignorují nalézací řízení, nestarají se o to, komu vlastně dluží a kolik, či prostě svým dluhům nevěnují patřičnou pozornost, protože „ono to nějak dopadne a soudní řízení se přece táhnou dlouho“.

Bohužel, každé nalézací řízení jednou skončí, dluhy je nutno vyrovnat, popř. povinnosti je třeba splnit, a pokud dlužník, resp. povinná osoba tak neučiní dobrovolně, může být proti ní zahájeno řízení vykonávací.

Dále je nutno poukázat na to, že u nás má vykonávací řízení dvě formy, a to soudní výkon rozhodnutí a exekuci. Dnes už poměrně jasně dominuje vynucení povinnosti prostřednictvím exekuce. Soudní výkon rozhodnutí byl totiž zákonem omezen pouze na stanovené případy (např. rozhodnutí cizích orgánů, péče o nezletilé děti).

Základní předpoklady se u obou forem nemění, musí zde být nějaké vykonatelné rozhodnutí a povinná osoba povinnost uloženou jí tímto rozhodnutím nesplní. Soudní výkon rozhodnutí je však procesován celý v rámci soudního aparátu, tedy prostřednictvím soudce, resp. pověřených zaměstnanců soudu, kdežto exekutor funguje v podstatě jako samostatná jednotka pověřená k provedení exekuce soudem.

U soudního výkonu rozhodnutí navíc musí věřitel, resp. oprávněný sám vybrat způsob exekuce, označit jemu známý majetek povinného, což klade větší důraz na jeho pátrací činnost a vyvinutí většího úsilí k zabezpečení jeho zájmů. Naopak u exekuce je tato činnost v rukou exekutora, ten může provést exekuci více způsoby, důkladně prověřuje majetkové poměry povinného a má motivaci i zájem na vynucení splnění povinnosti.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři