www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 16. prosince 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
řeka (2).jpg
15.12.2017 10:10:40
ŘEKA - Územní rozhodnutí mají na papíře, stavební povolení na dosah ruky, zbývá už jen přesvědčit vlastního občana a Státní fond dopravní infrastruktury, že je chodník v Řece opravdu potřebný. Podle starosty jde však o dvě složité překážky a běh na dlouhou trať.  ...celý článek
75.jpg
14.12.2017 15:51:31
ROPICE - I několik stovek korun ušetří nejpilnější třídiči v Ropici. Slevu z poplatku za svoz komunálního odpadu, jejíž výše se ovšem odráží od získaného počtu bodů dané rodiny, však dostanou všichni, kteří se do inteligentního systému třídění zapojili. Méně než dosud bude z rodinného rozpočtu za odpady ukrajovat více než polovina ropických domácností.  ...celý článek
DSC03286.JPG
14.12.2017 10:08:10
ČESKÝ TĚŠÍN - Postavením obchvatu Českého Těšína a mimoúrovňové křižovatky vedoucí jedním směrem do Třince, druhým do Ropice, se cyklistům zkomplikovalo cestování a ztratili bezpečný průjezd Balinami. Začalo se proto uvažovat o stavbě cyklostezky, která dopravním komplikacím předejde. Jakmile se přistoupilo k samotné realizaci, stavaři narazili na neočekávaný problém s terénem.  ...celý článek
Kultura
08.12.2017 08:43:09
REGION - Muzeum Těšínska dosáhlo zapsání svérázného horalského tance ověnžoku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje. Tento unikátní tanec byl rozšířený v horské oblasti Jablunkovska a Třinecka v první polovině 20. století. ...celý článek
Právník radí
13.12.2017 12:07:48
Insolvenční řízení je řízení návrhové, tudíž může být zahájeno pouze na základě insolvenčního návrhu, a to buďto podaného samotným dlužníkem nebo některým z jeho věřitelů. Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu (krajský soud, v jehož obvodu je sídlo dlužníka). ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis KS foto2 B.jpg
13.12.2017 12:31:48
DOLNÍ LOMNÁ - Vedení Třineckých železáren a Základní organizace odborového svazu KOVO TŽ (ZO OS KOVO TŽ) se dohodly na růstu mezd. Podpis dodatku kolektivní smlouvy, v němž je nárůst definován, proběhl v úterý 12. prosince. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
49TH01_opr.jpg

Krajní nouze ve zdravotnictví

30.08.2017 08:23:23

Krajní nouzí rozumíme z pohledu trestního práva situace, kdy někdo odvrací nebezpečí přímo, resp. bezprostředně hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem (typicky ochrana života a zdraví), přičemž toto nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak.

(Je třeba zvažovat alternativy, které uvedený zájem poškodí co nejméně), způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo závažnější, než ten který hrozil (nelze obětovat život jednoho člověka za život druhého) a daná osoba, které nebezpečí hrozilo, nebyla povinna toto nebezpečí snášet.

Lékaři májí totiž tzv. zvláštní povinnost konat a nesou tedy větší míru rizika. V případě smrtelného ohrožení lékaře provádějícího lékařský zákrok by však za určitých okolností mohly být naplněny podmínky krajní nouze, např. poskytování léčby osobám, které jsou nositeli vážné infekční choroby).

O případy krajní nouze se bude jednat např., když lékař, který se rozhodne pacientovi amputovat ruku, která je stižena infekcí ohrožující celé tělo, resp. život pacienta, nebude odpovědný za ublížení na zdraví, naopak bude dokonce povinen amputaci provést. Odlišným případem je judikovaná situace, kdy lékař jedoucí k místu nehody, aby poskytl zraněným první pomoc, nebyl odpovědný (za stanovených podmínek) za jízdu osobním motorovým vozidlem v (mírně) podnapilém stavu.

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb je vhodné zmínit zvláštní případ krajní nouze, kterým je stav nouze jakožto přímo hrozící nebezpečí vážného poškození zdraví. V takovém případě je nutno posuzovat několik kritérií lékařského zákroku, zejména tento zákrok nesnese odkladu, tedy pacient je v přímém ohrožení života. Zákrok je proveden pro přímý prospěch zdraví pacienta.

Pacient je dále v takovém stavu, že není schopen dát svobodný a informovaný souhlas k lékařskému zákroku, ač bylo lékařem vyvinuto úsilí k jeho získání, přičemž lékař nemá zprávu o dříve vysloveném přání, které by se týkalo postupu lékaře. Jedná se tedy o případy neodkladné péče, přičemž zde zahrnujeme i léčbu vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení, se vší pravděpodobností, došlo k vážnému poškození zdraví pacienta, přičemž tento pacient není schopen dát svobodný a informovaný souhlas.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři