www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. září 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
DSC_3165.JPG
20.09.2017 11:46:20
TŘINEC - Stát nemůže být bezplatnou detektivní kanceláří a trestní oznámení nemají být prostředky politického boje. To je postoj Ústavního soudu, který takto rozhodl ve více než čtyři roky trvající kauze, již vyprovokovalo trestní oznámení opozičního zastupitele Jana Ference podané na třineckou starostku Věru Palkovskou.  ...celý článek
kostel JAB (1) - kopie.JPG
20.09.2017 08:50:19
JABLUNKOV - Email adresovaný jablunkovskému starostovi způsobil v neděli v nejvýchodnějším městě rozruch. Stálo v něm, že svatostánek na náměstí může ohrozit bomba.  ...celý článek
folvarcny_B.jpg
20.09.2017 06:08:22
HORSKÁ KOLA - Petr Folvarčný obsadil čtvrté místo v celkovém hodnocení Evropského poháru juniorů ve sjezdu na horském kole. Českotěšínský jezdec žebříček po výhře ve Willingenu dokonce chvíli vedl, ale i kvůli zranění senzační výsledek neudržel.  ...celý článek
Kultura
18.09.2017 17:26:59
TŘINEC - Od klasického zpracování bratří Grimmů přes broadwayská divadelní jeviště až po oscarový animovaný film Disneyho. A světoznámý příběh o Sněhurce se nyní roztančí i na ledě, premiérově v Třinci. ...celý článek
Právník radí
19.09.2017 09:44:54
Občanský zákoník hovoří o tom, že nezletilý je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Zákon o zdravotních službách pak stanoví pravidla poskytování zdravotních služeb. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
dobrovolnici B.jpg
15.09.2017 13:11:36
Na kolenou uprostřed živého plotu, na štaflích se štětcem v ruce, s hadrem a kbelíkem. Tak se dnes dopoledne dali potkat zaměstnanci Třineckých železáren. Alespoň ti, kteří se tradičně zapojili do firemního Dobrovolnického dne. ...celý článek
Inzerce
37TH01.jpg

Lékařské tajemství

13.09.2017 10:04:06

Na lékařské tajemství můžeme nahlížet v rovině budování důvěry ve vztahu pacienta a lékaře, rovině legislativního vymezení a uplatnění v praxi, či rovině zpracovávání velmi citlivých údajů o osobě pacienta.

Zákon hovoří o tom, že poskytovatel zdravotních služeb, tedy zejména všechen zdravotnický personál je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Povinnost zachovávat mlčenlivost je vymezena i z hlediska jednotlivých osob. Tedy není také možné, aby osoba, která již skončila s poskytováním zdravotních služeb, popř. se v souvislosti se svou činností mohla seznámit s citlivými údaji o zdraví pacienta, tyto informace sdělovala např. svým známým, rodinným příslušníkům, či komukoliv jinému.

Povinnost lékaře zachovávat lékařské tajemství neplatí absolutně. Výjimku představuje např. situace, kdy lékař musí tyto informace v nezbytně nutném rozsahu sdělit patřičným osobám, aby pacientovi mohl zajistit odpovídající zdravotní péči a navazující vyšetření zdravotního stavu.

Významný zásah do práva pacienta na ochranu údajů o jeho zdravotním stavu představuje nešvar některých zdravotnických pracovníků, kteří se na poskytování péče konkrétnímu pacientovi přímo nepodílejí, v podobě zjišťování informací o jeho zdravotním stavu, např. z toho důvodu, že „je zajímá, co se to tomu sousedovi mohlo stát“. Takovýto postup je neakceptovatelný a v rozporu s právními předpisy.

Poněkud odlišná je situace u veřejně známých osobností, typicky politiků. U těchto osobností je nutno vždy poměřovat veřejný zájem na získání informací o zdravotním stavu, v souvislosti s možným ovlivněním výkonu jejich veřejné funkce a zájem na ochraně jejich citlivých údajů. V žádném případě by tak nemělo docházet k získání informace pouze za účelem publikování „senzace“, která otřese mediálním prostorem, i když má právo politika na ochranu soukromí dle judikatury poněkud užší rozsah.

Obecně lze říci, že problematický je i telefonický kontakt se zdravotnickým zařízením v případě dotazů na zdravotní stav pacienta. Zdravotnický pracovník v podstatě nemá žádnou možnost ověřit si, zda dotyčná osoba má vazby k osobě hospitalizované. Takto podaná informace by v zásadě měla být omezena pouze na skutečnost, zda osoba, jejíž zdravotní stav vyžadoval péči lékaře, se nachází ve zdravotnickém zařízení.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři