www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 24. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Oddlužení aneb osobní bankrot

23.01.2018 08:45:28

Posledním ze způsobu řešení úpadku je oddlužení. Je nyní hojně medializováno jako způsob, jak dostat přemíru dluhů pod kontrolu. Oddlužení má svá specifika, i když po novele insolvenčního zákona se pozice dlužníka poněkud zlepšila.

Předně je třeba poznamenat, že oddlužení se může týkat pouze fyzické osoby, která nemá dluhy z podnikání, popř. právnické osoby, která není podnikatelem a nemá dluhy z podnikání. Pokud by šlo o dluhy z podnikání, musel by s tímto vyslovit souhlas věřitel.

Insolvenční zákon nově vymezuje osoby, které jsou oprávněny za dlužníka podat návrh na povolení oddlužení. Kromě advokáta, notáře, soudního exekutora či insolvenčního správce, zavádí i tzv. akreditovanou osobu, které je udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Tyto osoby by tak ze zákona měly být garantem toho, že návrh na povolení oddlužení bude sepsán a podán řádně.

Nutno podotknout, že v řadě případů má dlužník problém vůbec identifikovat své věřitele, popř. doložit relevantní podklady týkající se jeho závazků a postup osoby oprávněné v podobě sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení pak často vykazuje kontury detektivního zkoumání, aby byla schopna dopátrat se podstatných skutečností.

Diskutovanou novinkou v právnických kruzích se stalo zakotvení zákonem stanovené odměny za sepsání návrhu na povolení oddlužení, když tato může být dlužníkovi účtována v částce o maximální výši 4.000,- Kč bez DPH, a v případě společného oddlužení manželů v částce ve výši 6.000,- Kč bez DPH.

Oddlužení může být provedeno buďto zpeněžením majetkové podstaty, nebo plněním splátkového kalendáře, popř. kombinací obou, avšak tato varianta pouze s výslovným prohlášením dlužníka. O tom, jakým způsobem bude oddlužení řešeno, pak rozhodují především věřitelé.

V případě plnění splátkového kalendáře je dlužník po dobu 5 let povinen splácet určenou částku tak, aby za toto období splatil alespoň 30 % hodnoty pohledávek věřitelů. Pokud dojde k řádnému splnění všech podmínek v oddlužení a dlužník výše uvedené mety dosáhne, musí ještě podat návrh na vydání rozhodnutí o osvobození od splacení dosud neuhrazených pohledávek věřitelů (přiznání osvobození se pak vztahuje i na ty pohledávky, které mohly být věřitelem uplatněny v oddlužení, ale věřitel je nepřihlásil).

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři