www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 16. prosince 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
řeka (2).jpg
15.12.2017 10:10:40
ŘEKA - Územní rozhodnutí mají na papíře, stavební povolení na dosah ruky, zbývá už jen přesvědčit vlastního občana a Státní fond dopravní infrastruktury, že je chodník v Řece opravdu potřebný. Podle starosty jde však o dvě složité překážky a běh na dlouhou trať.  ...celý článek
75.jpg
14.12.2017 15:51:31
ROPICE - I několik stovek korun ušetří nejpilnější třídiči v Ropici. Slevu z poplatku za svoz komunálního odpadu, jejíž výše se ovšem odráží od získaného počtu bodů dané rodiny, však dostanou všichni, kteří se do inteligentního systému třídění zapojili. Méně než dosud bude z rodinného rozpočtu za odpady ukrajovat více než polovina ropických domácností.  ...celý článek
DSC03286.JPG
14.12.2017 10:08:10
ČESKÝ TĚŠÍN - Postavením obchvatu Českého Těšína a mimoúrovňové křižovatky vedoucí jedním směrem do Třince, druhým do Ropice, se cyklistům zkomplikovalo cestování a ztratili bezpečný průjezd Balinami. Začalo se proto uvažovat o stavbě cyklostezky, která dopravním komplikacím předejde. Jakmile se přistoupilo k samotné realizaci, stavaři narazili na neočekávaný problém s terénem.  ...celý článek
Kultura
08.12.2017 08:43:09
REGION - Muzeum Těšínska dosáhlo zapsání svérázného horalského tance ověnžoku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje. Tento unikátní tanec byl rozšířený v horské oblasti Jablunkovska a Třinecka v první polovině 20. století. ...celý článek
Právník radí
13.12.2017 12:07:48
Insolvenční řízení je řízení návrhové, tudíž může být zahájeno pouze na základě insolvenčního návrhu, a to buďto podaného samotným dlužníkem nebo některým z jeho věřitelů. Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu (krajský soud, v jehož obvodu je sídlo dlužníka). ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis KS foto2 B.jpg
13.12.2017 12:31:48
DOLNÍ LOMNÁ - Vedení Třineckých železáren a Základní organizace odborového svazu KOVO TŽ (ZO OS KOVO TŽ) se dohodly na růstu mezd. Podpis dodatku kolektivní smlouvy, v němž je nárůst definován, proběhl v úterý 12. prosince. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
49TH01_opr.jpg

Peče o nezletilého pacienta

19.09.2017 09:44:54

Občanský zákoník hovoří o tom, že nezletilý je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Zákon o zdravotních službách pak stanoví pravidla poskytování zdravotních služeb.

Zákon o zdravotních službách pak stanoví, že při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi je třeba zjistit jeho názor na poskytnutí zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku. V této souvislosti je vždy nutno poměřovat vývoj schopností nezletilých pacientů posoudit závažnost a důležitost lékařského zákroku v kontextu jejich věku a vyspělosti.

Rozumovou a volní vyspělostí v podstatě rozumíme schopnost nezletilého pacienta pochopit, čeho se daný lékařský zákrok bude týkat, jaké následky mohou být dotyčnému způsobeny a zdali je schopen svůj souhlas s lékařským zákrokem projevit. Tato vyspělost může být ovlivněna celou řadu faktorů, např. genetickými dispozicemi, prostředím, ve kterém daná osoba vyrůstá, vzory a autoritami v jeho okolí, atd.

Těžko tedy budeme vysvětlovat nezletilému pacientu ve věku např. 10 let všechna rizika transplantace kostní dřeně, sterilizace nebo zbytečnost korekturní plastické operace. Tady je vždy nezbytná role rodiče, resp. zákonného zástupce a jeho informovaného souhlasu.

Základní vyšetření zdravotního stavu nezletilého pacienta u lékaře, se v zásadě může obejít bez souhlasu rodiče k jednotlivým krokům lékaře. Samostatné udělení souhlasu nezletilým pacientem je možné jen u záležitostí obvyklých, tj. takových, u kterých nezletilí běžně souhlas udělují – např. odvrtání zubního kazu atp.

V případech, kdy není možné získat bez zbytečného odkladu souhlas zákonného zástupce pro provedení nezbytné či akutní péče nezletilému pacientovi, rozhoduje o poskytnutí této zdravotní péče ošetřující zdravotnický pracovník. Pokud by však vzhledem k situaci mohlo dojít k vážnému poškození zdraví, či by byl dokonce ohrožen život nezletilého pacienta, zdravotnický pracovník učiní vše potřebné ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, a to i bez souhlasu zákonného zástupce.

Může však dojít k situaci kdy nezletilý pacient, od čtrnácti let věku a výše, nesouhlasí s provedením lékařského zákroku oproti stanovisku jeho rodiče, který s lékařským zákrokem souhlas vyslovil. V extrémních případech bude moci být lékařský zákrok proveden pouze s předchozím souhlasem soudu.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři