www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Práva pacienta I.

27.07.2017 09:40:02

To, že má pacient při poskytování zdravotní péče právo na zachovávání úcty k jeho osobě, důstojnosti či ohleduplného chování ze strany zdravotnického personálu včetně zabezpečení maximální možné míry jeho soukromí, by mělo být chápáno s naprostou samozřejmostí.

A to bez ohledu na osobu pacienta, zdravotnického pracovníka či druh poskytované zdravotní služby. Zdravotnický personál by proto těmito právy neměl být zaskočen a už vůbec by je neměl ignorovat, a to ať už z hlediska morálního či právního.

Ze strany pacientů by pak nemělo docházet ke zneužívání těchto práv, například v podobě jejich nadměrného vynucování, a to za účelem neoprávněného získání vlastního prospěchu. Posláním lékaře je léčba, nikoli řešení rozmarů pacientů. Bohužel, nelze říci, že nastíněná práva, a tomu odpovídající povinnosti platí při poskytování zdravotních služeb vždy a absolutně.

Dalším důležitým právem pacientů je pak právo svobodné volby lékaře, které představuje právo zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb či zdravotnické zařízení, které odpovídají jeho zdravotním potřebám. Z tohoto práva však existují výjimky. Nemůžeme si tedy například zvolit, kam nás zdravotnická záchranná služba převeze, pokud obecně utrpíme nějakou závažnější formu zranění. Nemůžeme si vybrat ani „záchytku“, na které přespíme po bujaré noci, bez ohledu na míru naší společenské unavenosti, popřípadě nějaké luxusní „útočiště“, pokud proti nám budou zahájena karanténní opatření.

Často se také setkáváme s názorem, že vyšetření u lékaře specializovaného v určitém oboru, je možné až na základě předchozího písemného potvrzení či doporučení od lékaře praktického. S takovýmto názorem však nelze bezvýhradně souhlasit, neboť pacient v zásadě má právo obrátit se na specialistu přímo.

Jediným myslitelným limitem pak mohou být pouze omezené kapacitní možnosti daného specialisty, popř. nedostatek informací plynoucích z absence kompletní zdravotnické dokumentace. Takovýto postup však nelze doporučit, neboť je to právě praktický lékař, který má komplexní informace o pacientově zdravotním stavu a je schopen nejlépe vyhodnotit, jaká vyšetření jsou nezbytná či vhodná, aby nedocházelo k nadbytečnému zatěžování pacienta či neúčelnému čerpání zdravotní péče.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři