www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 24. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Řešení nákladů exekuce

10.11.2017 13:20:51

Náklady exekuce rozumíme odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutora (poplatky, cestovní výdaje, apod.) náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu, případně daň z přidané hodnoty.

Kromě nákladů exekuce musíme dále rozlišovat i náklady oprávněného, kterými jsou zejména odměna za zastupování oprávněného advokátem, jeho náklady, s připočtením daně z přidané hodnoty, je-li advokát plátcem DPH.

Náležitě odůvodněné a vyčíslené náklady exekuce spolu s náklady oprávněného jsou exekutorem vymáhány na základě příkazu k úhradě nákladu exekuce, který se doručuje jak povinnému (dlužníkovi), tak i oprávněnému.

Proti příkazu k úhradě nákladů exekuce se může povinný bránit prostřednictvím námitek, které lze podat u exekutora, a to do 8 dnů ode dne doručení příkazu k úhradě nákladu exekuce. V případě, že exekutor důvodům uvedeným v námitkách zcela nevyhoví, postoupí je příslušnému soudu, který je o námitkách povinen rozhodnout do 15 dnů. Proti rozhodnutí soudu o námitkách pak již není možno podat opravný prostředek, avšak v krajním případě je možno přistoupit k podání ústavní stížnosti, a to pokud by bylo zasaženo do ústavně zaručených základních lidských práv a svobod povinného, např. tím, že by se soud řádně nevypořádal s námitkami povinného.

Stejně, jako i v mnoha jiných případech neplnění stanovených povinností platí, že vyhýbání se kontaktu povinného s exekutorem může povinnému jenom přitížit. Je-li exekuce důvodná, je vhodné s exekutorem již od doručení vyrozumění o zahájení exekuce spolu s výzvou ke splnění povinnosti (lhůta 30 dnů) spolupracovat.

Závěrem upozorňujeme na skutečnost, že splní-li povinný svou povinnost, tedy zpravidla uhradí celý dluh, ve výše uvedené 30-denní lhůtě a uhradí zálohu na náklady exekuce a oprávněného vyčíslených exekutorem, náleží exekutorovi odměna ve výši 50 % odměny stanovené dle příslušné vyhlášky v případě exekuce ukládající zaplacení peněžité částky, popř. 30 % odměny pokud jde o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři