www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 16. prosince 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
řeka (2).jpg
15.12.2017 10:10:40
ŘEKA - Územní rozhodnutí mají na papíře, stavební povolení na dosah ruky, zbývá už jen přesvědčit vlastního občana a Státní fond dopravní infrastruktury, že je chodník v Řece opravdu potřebný. Podle starosty jde však o dvě složité překážky a běh na dlouhou trať.  ...celý článek
75.jpg
14.12.2017 15:51:31
ROPICE - I několik stovek korun ušetří nejpilnější třídiči v Ropici. Slevu z poplatku za svoz komunálního odpadu, jejíž výše se ovšem odráží od získaného počtu bodů dané rodiny, však dostanou všichni, kteří se do inteligentního systému třídění zapojili. Méně než dosud bude z rodinného rozpočtu za odpady ukrajovat více než polovina ropických domácností.  ...celý článek
DSC03286.JPG
14.12.2017 10:08:10
ČESKÝ TĚŠÍN - Postavením obchvatu Českého Těšína a mimoúrovňové křižovatky vedoucí jedním směrem do Třince, druhým do Ropice, se cyklistům zkomplikovalo cestování a ztratili bezpečný průjezd Balinami. Začalo se proto uvažovat o stavbě cyklostezky, která dopravním komplikacím předejde. Jakmile se přistoupilo k samotné realizaci, stavaři narazili na neočekávaný problém s terénem.  ...celý článek
Kultura
08.12.2017 08:43:09
REGION - Muzeum Těšínska dosáhlo zapsání svérázného horalského tance ověnžoku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje. Tento unikátní tanec byl rozšířený v horské oblasti Jablunkovska a Třinecka v první polovině 20. století. ...celý článek
Právník radí
13.12.2017 12:07:48
Insolvenční řízení je řízení návrhové, tudíž může být zahájeno pouze na základě insolvenčního návrhu, a to buďto podaného samotným dlužníkem nebo některým z jeho věřitelů. Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu (krajský soud, v jehož obvodu je sídlo dlužníka). ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis KS foto2 B.jpg
13.12.2017 12:31:48
DOLNÍ LOMNÁ - Vedení Třineckých železáren a Základní organizace odborového svazu KOVO TŽ (ZO OS KOVO TŽ) se dohodly na růstu mezd. Podpis dodatku kolektivní smlouvy, v němž je nárůst definován, proběhl v úterý 12. prosince. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
49TH01_opr.jpg

Řešení nákladů exekuce

10.11.2017 13:20:51

Náklady exekuce rozumíme odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutora (poplatky, cestovní výdaje, apod.) náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu, případně daň z přidané hodnoty.

Kromě nákladů exekuce musíme dále rozlišovat i náklady oprávněného, kterými jsou zejména odměna za zastupování oprávněného advokátem, jeho náklady, s připočtením daně z přidané hodnoty, je-li advokát plátcem DPH.

Náležitě odůvodněné a vyčíslené náklady exekuce spolu s náklady oprávněného jsou exekutorem vymáhány na základě příkazu k úhradě nákladu exekuce, který se doručuje jak povinnému (dlužníkovi), tak i oprávněnému.

Proti příkazu k úhradě nákladů exekuce se může povinný bránit prostřednictvím námitek, které lze podat u exekutora, a to do 8 dnů ode dne doručení příkazu k úhradě nákladu exekuce. V případě, že exekutor důvodům uvedeným v námitkách zcela nevyhoví, postoupí je příslušnému soudu, který je o námitkách povinen rozhodnout do 15 dnů. Proti rozhodnutí soudu o námitkách pak již není možno podat opravný prostředek, avšak v krajním případě je možno přistoupit k podání ústavní stížnosti, a to pokud by bylo zasaženo do ústavně zaručených základních lidských práv a svobod povinného, např. tím, že by se soud řádně nevypořádal s námitkami povinného.

Stejně, jako i v mnoha jiných případech neplnění stanovených povinností platí, že vyhýbání se kontaktu povinného s exekutorem může povinnému jenom přitížit. Je-li exekuce důvodná, je vhodné s exekutorem již od doručení vyrozumění o zahájení exekuce spolu s výzvou ke splnění povinnosti (lhůta 30 dnů) spolupracovat.

Závěrem upozorňujeme na skutečnost, že splní-li povinný svou povinnost, tedy zpravidla uhradí celý dluh, ve výše uvedené 30-denní lhůtě a uhradí zálohu na náklady exekuce a oprávněného vyčíslených exekutorem, náleží exekutorovi odměna ve výši 50 % odměny stanovené dle příslušné vyhlášky v případě exekuce ukládající zaplacení peněžité částky, popř. 30 % odměny pokud jde o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři