www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 19. listopadu 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
fotbal_B.jpg
17.11.2017 11:22:14
Fotbal Třinečtí fotbalisté svedou tuto sobotu na stadionu Rudolfa Labaje boj o první místo s Českými Budějovicemi. V případě výhry budou jistým půlmistrem. Výkop je v 10.15.  ...celý článek
Horní Lomná - kopie.JPG
16.11.2017 14:42:16
HORNÍ LOMNÁ - Ve sportovně rekreačním areálu v Horní Lomné vyrostla další část výletiště. Vedle dříve postaveného dětského hřiště tak teď stojí i dřevěný altán s krbem a dalším vybavením.  ...celý článek
DSC_0410 - kopie.JPG
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let.  ...celý článek
Kultura
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let. ...celý článek
Právník radí
10.11.2017 13:20:51
Náklady exekuce rozumíme odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutora (poplatky, cestovní výdaje, apod.) náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu, případně daň z přidané hodnoty. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
45TH01.jpg
plakatDOD_nahled.jpg

Srážky ze mzdy I.

18.10.2017 14:33:32

Srážky ze mzdy jsou jedním ze způsobů provedení exekuce. Ne vždy je zcela jasné co, kdy, jak a komu se vlastně v rámci provádění exekučních srážek sráží. Předně je potřeba poznamenat, že srážky ze mzdy provádí zaměstnavatel z čisté mzdy povinného.

A to pouze na základě zaměstnavateli doručeného exekučního příkazu soudního exekutora, v němž je zaměstnavateli uloženo, aby prováděl ze mzdy exekučním příkazem stanovené srážky a tyto nevyplácel povinnému. Zaměstnavatel pak poté, co obdrží vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu, poukáže sraženou částku na účet soudního exekutora.

Do procesu provádění srážek ze mzdy vstupuje několik faktorů, přičemž níže si uvedeme důležité pojmy, které s tímto souvisí.

Prvním z nich je tzv. nezabavitelné minimum na povinného. Pod tímto pojmem se skrývají 2/3 ze sumy, tvořené částkou životního minima jednotlivce (3.410,- Kč pro rok 2017) představující zákonem, resp. nařízením vlády stanovenou minimální hranici příjmů pro člověka k zajištění jeho výživy a částkou normativních nákladů na bydlení (5.822,- Kč pro rok 2017). Nezabavitelné minimum (tedy 2/3 z částky 9.232,- Kč) tj. 6.154,67 Kč tak představuje částku, kterou nelze za žádných okolností povinnému srazit ze mzdy a musí být zaměstnavatelem vždy respektována.

K částce nezabavitelného minima pak připočítáváme tzv. nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu (zpravidla manžel či dítě), kterou stanovíme jako 1/4 z nezabavitelného minima povinného (1/4 z částky 6.154,67, tj. 1.538,67). To, kterým osobám jsme povinni poskytovat výživu, musíme sdělit a prokázat zaměstnavateli. V případě manželství musí být doložen oddací list a čestné prohlášení o tom, že manželství trvá, u dítěte pak rodný list.

Celkovou částku nezabavitelného minima pak získáme součtem částky nezabavitelného minima na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby.

Uvedeme si nyní modelový příklad rodiny se dvěma dětmi, kdy dlužníkem (povinným) je otec rodiny. V tomto případě vycházíme z částky ve výši 6.154,67 Kč + 3x částku ve výši 1.538,67 Kč (1x manželka + 2x dítě). Celková nezabavitelná částka tak činí 10.771,- Kč, přičemž tuto částku nemůže zaměstnavatel povinnému srazit z jeho čisté mzdy.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři