www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 19. listopadu 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
fotbal_B.jpg
17.11.2017 11:22:14
Fotbal Třinečtí fotbalisté svedou tuto sobotu na stadionu Rudolfa Labaje boj o první místo s Českými Budějovicemi. V případě výhry budou jistým půlmistrem. Výkop je v 10.15.  ...celý článek
Horní Lomná - kopie.JPG
16.11.2017 14:42:16
HORNÍ LOMNÁ - Ve sportovně rekreačním areálu v Horní Lomné vyrostla další část výletiště. Vedle dříve postaveného dětského hřiště tak teď stojí i dřevěný altán s krbem a dalším vybavením.  ...celý článek
DSC_0410 - kopie.JPG
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let.  ...celý článek
Kultura
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let. ...celý článek
Právník radí
10.11.2017 13:20:51
Náklady exekuce rozumíme odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutora (poplatky, cestovní výdaje, apod.) náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu, případně daň z přidané hodnoty. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
45TH01.jpg
plakatDOD_nahled.jpg

Srážky ze mzdy II

23.10.2017 14:50:42

Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na důchodové spoření a podobně.

Poté co je čistá mzda dle výše uvedeného stanovena, nutno odečíst nezabavitelnou částku, jejíž výpočet jsme si přiblížili minule.

Při výpočtu rovněž nemůžeme opomenout částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy může srazit bez omezení (součet částky životního minima a normativních nákladů na bydlení, tj. pro rok 2017 částka ve výši 9.232,- Kč), kterou je nutno zohlednit. Ta představuje výchozí hodnotu.

Pokud je čistá mzda, po odečtení nezabavitelné částky vyšší než 9.232,- Kč, potom pro rozdělení na třetiny užijeme maximální částku ve výši 9.232,- Kč, přičemž jedna třetina zůstává vždy povinnému, další třetina se užije pro účely srážky, přičemž poslední třetina se užije pro vydobytí zákonem stanovených tzv. přednostních pohledávek (pohledávky výživného, pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, apod.) Pokud zde žádné přednostní pohledávky nejsou, vyplatí se určená jedna třetina též povinnému.

Pokud se vrátíme k našemu modelovému příkladu rodiny se dvěma dětmi, kdy proti povinnému (otci) byla nařízena exekuce, tak by provedení srážek proběhlo zhruba takto: Povinný dostává čistou mzdu ve výši 24.000,- Kč, celková nezabavitelná částka činí 10.771,- Kč. K dalším operacím zbývá částka ve výši 13.229,- Kč (tj. 24.000 - 10.771). Dále částku, nad kterou lze zbytek čisté mzdy srazit bez omezení, rozdělíme na třetiny: 9.232 / 3 = 3.077,- Kč. V případě nepřednostních pohledávek se tak pro uspokojení pohledávky oprávněného užije jedna třetina z částky 9.232,- Kč, tj. 3.077,- Kč, zbylé dvě třetiny budou patřit povinnému. K této jedné třetině pak připočteme částku ve výši 3.997,- Kč (13.229 – 9.232). Měsíční srážka mzdy, kterou je zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci srazit, činí částku ve výši 7.074,- Kč. (3.077 + 3.997). Zaměstnanci bude nakonec vyplaceno 16.926,- Kč.

Pokud však celková nezabavitelná částka přesahovala částku čisté mzdy povinného, nemohl by být srážky vůbec provedeny, a tím pádem by tento způsob provedení exekuce nepřinesl oprávněnému kýžený výsledek.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři