www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 24. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Zásady soukromého práva

26.01.2018 10:21:35

Právo soukromé je reprezentováno zejména občanským zákoníkem, jakožto základním právním předpisem upravujícím vztahy mezi osobami. Za tyto základy budeme považovat základní zásady soukromého práva, které vycházejí ze základních lidských práv a svobod, principů tržního hospodářství a demokracie.

Tyto zásady prostupují celou oblast soukromého práva a jsou základním opěrným bodem při utváření vztahů mezi lidmi. Jako nejdůležitější zásady pak můžeme jmenovat zásadu autonomie vůle a rovného postavení osob soukromého práva.

Zásadu autonomie vůle můžeme v kontextu soukromého, resp. občanského práva vykládat tak, že každé osobě je do vínku dána možnost realizovat se v co nejširším akceptovatelném rozsahu v životě osobním, pracovním, společenském, a dalším (každý může rozhodovat o tom, co si koupí, zdali vstoupí do manželství, zda se podřídí nějakému příkazu, či zda pořídí závěť pro případ smrti apod.), avšak nikoliv v rozporu se zákonem. Typicky pak dochází mezi lidmi k projevům jejich svobodné vůle v podobě uzavírání smluv.

Zásadou rovného postavení osob pak v nejobecnější rovině rozumíme to, že žádná osoba nemůže tzv. autoritativně (jednostranně) rozhodovat o právech a povinnostech osoby druhé (příkladem může být dodání zboží podnikatelem na jeho náklady spotřebiteli, který si nic neobjednal, ani neplatil – spotřebitel tedy nemusí takto dodané zboží vracet).

Výše uvedené zásady jsou ve vnímání osob pevně ukotveny, nicméně můžeme dále jmenovat zásady, na které se v moderní a uspěchané době velmi často zapomíná. Těmi jsou například zásada, že smlouvy mají být plněny, práva patří bdělým (což můžeme spojit např. s promlčením závazků), či zásada, že neznalost práva nikoho neomlouvá.

Zdaleka jsme nevyčerpali celý fond zásad, které ovládají soukromé právo, nicméně je nanejvýš vhodné si je připomenout, protože jejich dodržování je základem fungování demokratické společnosti a právního státu a směřuje k zachování spravedlivých a poctivých vztahů mezi lidmi.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři