www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. ledna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
nemocnice B.jpg
19.01.2018 08:33:52
ČESKÝ TĚŠÍN - Pacienti po úrazech či mozkové příhodě si nyní mohou v rámci rehabilitace v Nemocnici Český Těšín zdokonalovat chůzi a rovnováhu za pomoci nového speciálního chodníku. Mechanický krokový trenažér Woodway pomáhá nejčastěji při nácviku správného stereotypu chůze u pacientů po operacích a úrazech dolních končetin.  ...celý článek
seliverstov_B.jpg
18.01.2018 13:14:03
ATLETIKA Pavel Seliverstov bude obhajovat vítězství na Beskydské laťce, která se uskuteční 30. ledna ve Werk Areně. Běloruský výškař loni v Třinci exceloval a jako jediný pokořil 232 cm. Jeho největšími soupeři budou Andrij Procenko a Danil Lysenko.  ...celý článek
DSC_3927 – kopie.JPG
17.01.2018 23:05:36
JABLUNKOV – Zaplněný sál jablunkovské radnice v úterý s napětím vyčkával Jiřího Drahoše. Bylo tomu přesně tak jako 28. března loňského roku. Zatímco tehdy Jablunkovští očekávali, zda rodák z jejich města potvrdí spekulace o své kandidatuře na post prezidenta, nyní přijel čestný občan Jablunkova  poděkovat za podporu v první kole prezidentské volby.  ...celý článek
Kultura
15.01.2018 11:19:37
TŘINEC - Poslední lednový den letošního roku se v kulturním centru TRISIA představí jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů v čele s Heikem Mathiasem Fösterem.  Představí nejslavnější světové symfonie, a to v provedení ostrém jako břitva. ...celý článek
Právník radí
17.01.2018 13:40:36
Reorganizace je postupem speciálním. Reorganizaci řadíme obecně mezi tzv. sanační způsoby řešení úpadku s tím, že jejím hlavním účelem je postupné uspokojování pohledávek věřitelů při současném zachování provozu obchodního podniku. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
jeřáb B.jpg
17.01.2018 15:33:36
ŽDB Drátovna v Bohumíně dokončila první část modernizace provozu tažírny nepatentovaného drátu. Dceřiná společnost Třineckých železáren kvůli zajištění dalšího rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti firmy před dvěma roky nastartovala projekt modernizace v celkové hodnotě téměř půl miliardy korun. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
03TH01.jpg

Zastavení exekuce

01.11.2017 13:13:15

Z hlediska běhu exekučního řízení představuje zastavení exekuce v podstatě jedinou možnost pro povinného, jak se bránit proti oprávněnému a jeho exekučnímu titulu, na základě kterého byla exekuce nařízena.

A to, nebereme-li v potaz institut odkladu exekuce, jehož účelem je předcházet mimořádně nepříznivým následkům, které by mohly nastat v osobní, ekonomické a sociální sféře povinného v důsledku bezodkladného provedení exekuce. K odkladu exekuce na exekutorem stanovenou dobu může dojít na základě návrhu povinného z důvodů mimořádných okolností, přičemž podstatným znakem je přechodný charakter těchto okolností.

Z hlediska časových možností povinného podat návrh na zastavení exekuce rozlišujeme několik okamžiků. Povinný může podat návrh na zastavení exekuce ve lhůtě 30 dnů, ode dne kdy mu bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce spolu s výzvou ke splnění povinnosti. Návrh podaný v této lhůtě má odkladný účinek. Exekutor sice nemůže exekuci dokončit, tzv. provést, avšak může vydávat exekuční příkazy k zajištění majetku povinného.

Nepodá-li povinný návrh na zastavení exekuce ve výše uvedené lhůtě (30 dnů), může podat návrh na zastavení exekuce do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu pro zastavení exekuce. Důvodem pro zastavení exekuce může být to, že exekuční titul nebyl v době, kdy byl exekutor pověřen exekutorem k vedení exekuce, ještě vykonatelný, či byl exekuční titul zrušen, popř. přestal býti účinným. Dále pak na návrh oprávněného na zastavení exekuce či na základě excindační žaloby na vyloučení věcí z exekuce, atd. Častým důvodem pro zastavení exekuce je i skutečnost, že přes snahu exekutora nebyl zjištěn žádný majetek povinného nebo jeho samotná hodnota nepostačuje ani na krytí nákladů exekuce.

V případě, že exekutor návrhu na zastavení exekuce nevyhoví, postoupí ho příslušnému soudu, který následně o tomto návrhu povinného na zastavení exekuce rozhodne. Exekuce však může být zastavena i tehdy, pokud oprávněný nesloží zálohu na náklady exekuce stanovenou exekutorem.

Nutno dodat, že návrh na zastavení exekuce je v podstatě jediným obranným prostředkem manžela povinného, pokud jde o výlučný majetek manžela povinného či o postih jeho podílu ve společném jmění manželů.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři