www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 19. listopadu 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
fotbal_B.jpg
17.11.2017 11:22:14
Fotbal Třinečtí fotbalisté svedou tuto sobotu na stadionu Rudolfa Labaje boj o první místo s Českými Budějovicemi. V případě výhry budou jistým půlmistrem. Výkop je v 10.15.  ...celý článek
Horní Lomná - kopie.JPG
16.11.2017 14:42:16
HORNÍ LOMNÁ - Ve sportovně rekreačním areálu v Horní Lomné vyrostla další část výletiště. Vedle dříve postaveného dětského hřiště tak teď stojí i dřevěný altán s krbem a dalším vybavením.  ...celý článek
DSC_0410 - kopie.JPG
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let.  ...celý článek
Kultura
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let. ...celý článek
Právník radí
10.11.2017 13:20:51
Náklady exekuce rozumíme odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutora (poplatky, cestovní výdaje, apod.) náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu, případně daň z přidané hodnoty. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
45TH01.jpg
plakatDOD_nahled.jpg

Zastavení exekuce

01.11.2017 13:13:15

Z hlediska běhu exekučního řízení představuje zastavení exekuce v podstatě jedinou možnost pro povinného, jak se bránit proti oprávněnému a jeho exekučnímu titulu, na základě kterého byla exekuce nařízena.

A to, nebereme-li v potaz institut odkladu exekuce, jehož účelem je předcházet mimořádně nepříznivým následkům, které by mohly nastat v osobní, ekonomické a sociální sféře povinného v důsledku bezodkladného provedení exekuce. K odkladu exekuce na exekutorem stanovenou dobu může dojít na základě návrhu povinného z důvodů mimořádných okolností, přičemž podstatným znakem je přechodný charakter těchto okolností.

Z hlediska časových možností povinného podat návrh na zastavení exekuce rozlišujeme několik okamžiků. Povinný může podat návrh na zastavení exekuce ve lhůtě 30 dnů, ode dne kdy mu bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce spolu s výzvou ke splnění povinnosti. Návrh podaný v této lhůtě má odkladný účinek. Exekutor sice nemůže exekuci dokončit, tzv. provést, avšak může vydávat exekuční příkazy k zajištění majetku povinného.

Nepodá-li povinný návrh na zastavení exekuce ve výše uvedené lhůtě (30 dnů), může podat návrh na zastavení exekuce do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu pro zastavení exekuce. Důvodem pro zastavení exekuce může být to, že exekuční titul nebyl v době, kdy byl exekutor pověřen exekutorem k vedení exekuce, ještě vykonatelný, či byl exekuční titul zrušen, popř. přestal býti účinným. Dále pak na návrh oprávněného na zastavení exekuce či na základě excindační žaloby na vyloučení věcí z exekuce, atd. Častým důvodem pro zastavení exekuce je i skutečnost, že přes snahu exekutora nebyl zjištěn žádný majetek povinného nebo jeho samotná hodnota nepostačuje ani na krytí nákladů exekuce.

V případě, že exekutor návrhu na zastavení exekuce nevyhoví, postoupí ho příslušnému soudu, který následně o tomto návrhu povinného na zastavení exekuce rozhodne. Exekuce však může být zastavena i tehdy, pokud oprávněný nesloží zálohu na náklady exekuce stanovenou exekutorem.

Nutno dodat, že návrh na zastavení exekuce je v podstatě jediným obranným prostředkem manžela povinného, pokud jde o výlučný majetek manžela povinného či o postih jeho podílu ve společném jmění manželů.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři