Třinecký hutník každou středu až do Vaší schránky

Třinecký hutník je týdeník vydávaný Třineckými železárnami, a.s. vychází vždy ve středu.
Cena jednoho výtisku novin s vloženým časopisem TV pohoda je 16 Kč.

Předplatné doručuje PNS a. s.

Příjem objednávek:

 • bezplatná tel. linka 800 400 412,
 • písemně na adrese: První novinová společnost a.s., zákaznické centrum, Evropská 888, 664 42 Modřice,
 • nebo e-mail: zakaznickecentrum@pns.cz,
 • číslo účtu PNS a. s. (pro předplatitele), FIO banka: 2101576868/2010.

 

 

Informace o zpracování osobních údajů pro předplatitele Třineckého hutníku

 Vydavatel o předplatiteli Třineckého hutníku zpracovává osobní údaje, zejména jeho identifikující osobní údaje uvedené v objednávce předplatného Třineckého hutníku, údaje týkající se předplatného a údaje související s úhradou předplatného.

Zpracování identifikujících osobních údajů uvedených v objednávce předplatného je smluvním požadavkem Vydavatele; neposkytne-li předplatitel vydavateli tyto osobní údaje, nelze si pak předplatit Třinecký hutník.

Právním základem tohoto zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (závazek vydavatele zasílat předplatiteli Třinecký hutník a závazek předplatitele uhradit vydavateli předplatné), plnění zákonných povinností (např. zákon o účetnictví) a realizace oprávněných zájmů vydavatele (určení, výkon a obhajoba práv vydavatele, přímý marketing).

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy a/nebo po dobu trvání předplatného a/nebo dobu přiměřenou s ohledem na právní základ a účel zpracování osobních údajů, především po dobu trvání promlčecích lhůt.

Osobní údaje můžou být poskytnuty PNS a. s, pro účely doručování Třineckého hutníku do Vaší poštovní schránky.

Vydavatel může zasílat předplatiteli elektronická obchodní sdělení, jejichž obsahem bude nabídka na další předplatné Třineckého hutníku, na jím uvedenou e-mailovou adresu, a to v rámci přímého marketingu vydavatele.

Předplatitel má právo u vydavatele za podmínek stanovených právními předpisy uplatnit e-mailem na adresu inzerce.hutnik@trz.cz svá následující práva, a to

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům,
 2. právo na opravu osobních údajů,
 3. právo na výmaz osobních údajů,
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů,
 5. právo vznést námitku ke zpracování osobních údajů,
 6. právo na přenositelnost osobních údajů,
 7. právo podat stížnost přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů.