Třinecký hutník každou středu až do Vaší schránky

Třinecký hutník je týdeník vydávaný Třineckými železárnami, a.s. vychází vždy ve středu.
Cena jednoho výtisku novin s vloženým časopisem TV pohoda je 11 Kč.

Předplatné doručuje Česká pošta, s. p.

Příjem objednávek:

  • bezplatná tel. linka 800 300 302,
  • písemně na adrese: Česká pošta, s. p., oddělení periodického tisku, Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3,
  • nebo email: postabo.prstc@cpost.cz.