Datové schránky automaticky pro fyzické osoby?

V oblasti nastavení datových schránek bylo přijato několik změn. Od února příštího roku dojde ke sjednocení pravidel pro veřejnoprávní i soukromoprávní doručování, od roku 2023 se počítá s rozšířením automatického zřizování datových schránek ve vztahu k fyzickým osobám podnikatelům, ale také k fyzickým osobám nepodnikatelům, tedy běžným občanům.

Předjíždění – krajní nouze

Nebezpečné předjíždění v situacích, které jsou mnohdy nepřehledné, patří mezi „evergreeny“ dnešní doby. Nelze proto než připomenout některá ustanovení zákona o silničním provozu, ze kterých vyplývá, že řidič nesmí předjíždět, nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí, dále, jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet, nebo by ohrozil či omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Pozor na neuhrazené pokuty

Senát na svém zasedání schválil novelu zákona o Policii České republiky a novelu zákona o Celní správě České republiky. Na základě těchto novel budou mít nově od 1. ledna 2022 policisté, celníci, a také obecní strážníci právo odebrat na místě registrační značku vozu nebo nasadit takzvanou „botičku“ autům řidičů s neuhrazeným dluhem na pokutách za dřívější dopravní přestupky.

Další zprávy z regionu