Pracovní úraz na společenské akci konané zaměstnavatelem?

V dnešním článku si přiblížíme téma pracovních úrazů z pohledu společenských akcí pořádaných zaměstnavatelem. Jeho cílem není přinést jednoznačný výčet všech typu akcí nebo aktivit, u kterých lze uvažovat o tom, že případný úraz zaměstnance je úrazem pracovním, nýbrž upozornit na možná úskalí spojená s charakterem akcí ve vztahu k úrazům.

Právo vyvolat trestní stíhání jiného?

Policejní orgán je ze zákona povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele.

Další zprávy z regionu