Nenávistné projevy v kyberprostoru I.

Dnes se budeme věnovat problematice projevů nenávisti, nesnášenlivosti, zastrašování a jiným nežádoucím projevům v kyberprostoru, tj. internet, mobilní telefony apod. S rozvojem online komunikace dochází ke znatelné změně v chování a vyjadřování jednotlivých osob ve veřejném prostoru, resp. kyberprostoru. Nenávistné projevy či chování mohou vyústit až v šikanu jednotlivce či skupiny osob a vyvolat zcela pokřivený obraz skutečnosti neslučitelný s realitou.

Další zprávy z regionu