K důvodům uplatnění zadržovacího práva

Zadržovací právo je institutem, který má pro závazky primárně zajišťovací funkci. Spočívá v tom, že věřitel, který má cizí movitou věc u sebe, ji může zpravidla až do zániku svého splatného dluhu zadržet. V ojedinělých případech takto přitom lze zajistit i dluh, který ještě splatný není, například tehdy, když dlužník již dopředu prohlásí, že dluh nesplní.

Další zprávy z regionu