Odbočování na místo mimo pozemní komunikaci

Vstoupili jsme do jarního období, které s sebou přináší, mimo jiné, také radost mnoha motoristických nadšenců, kteří znovu „osedlají“ své motocykly. S předpokládaným zvýšením hustoty silničního provozu by se měla pojit i větší obezřetnost všech jeho účastníků. V této souvislosti si přiblížíme situaci odbočování na místo mimo pozemní komunikaci.

Zákon na ochranu zvířat proti týrání

Od 1. 2. 2021 je účinná novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Výčet jednání, která jsou považována za týrání zvířete, je rozsáhlý, proto uvádíme jen některá nová ustanovení, nebo ta, u kterých asi ne každému dochází, že jde o týrání.

Právo na zachování cti

Pojmy čest a otázka jejího zachování tak, jak jsou vnímány laickou veřejností, je velice obtížné vysvětlit pár slovy. Právník, který by je chtěl přiblížit „běžnému člověku“, by nejprve upozornil na to, že pojem čest podle obecného mínění není úplně totéž jako čest z hlediska práva. Posléze by pokračoval ve svém výkladu a téma cti spojil s problematikou vážnosti, důstojnosti, dobré pověsti a samotné cti člověka jako prvků jeho osobnosti, tudíž s tím, co všechno lze pravděpodobně podřadit pod samotný pojem čest. Svůj výklad by zakončil tím, že právní řád České republiky poskytuje ochranu právu každého člověka na zachování jeho cti a každý má právo se domáhat ochrany tohoto práva.

Škoda na vozidle způsobená nerovností na vozovce

Každý řidič zná situaci, kdy venkovní teploty stoupnou nad nulu a na silnicích se začínají objevovat nerovnosti. Mnohdy se nám nepodaří vyhnout výmolu, což může mít za následek poškození pneumatiky, nebo v horším případě třeba nápravy vozidla. V tomto příspěvku se budeme zabývat tím, jak v takové situaci postupovat a jak řešit případnou náhradu škody.

Výměna vadného spotřebního zboží a běh lhůty k uplatnění vad

Problematika vadného plnění a práv z něj vyplývajících v rámci kupních smluv a smluv o dílo je problematikou složitou, rozsáhlou, často nejasnou, přičemž řada otázek týkajících se právní úpravy této oblasti v občanském zákoníku, účinném již více než 7 let, je nezodpovězena. Jednou z nich byla i otázka týkající se toho, jaký má vliv výměna vadného spotřebního zboží na trvání doby, v níž je možné uplatnit zákonná práva z vadného plnění.

Dovolená v roce 2021

S ohledem na aktuální „covidovou situaci“ není nadpis tohoto článku (ani jeho obsah) pokusem o provokaci, ale snahou o stručné ozřejmění novely zákoníku práce, účinné od 1. 1. 2021, upravující dovolenou, resp. nový způsob jejího počítání. Cílem novely je, aby zaměstnanci měli při stejném počtu odpracovaných hodin právo na stejný počet hodin dovolené, a to bez ohledu na rozvržení jejich pracovní doby.

Další zprávy z regionu