Prevenční povinnost

Každý je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného, a to vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života. Účelem prevenční povinnosti je předcházení vzniku újmy. Prevenční povinnost však není bezbřehá a její dodržení musí být vždy posuzováno v závislosti na konkrétním případu.

Další zprávy z regionu