Předjíždění zprava – připojovací pruh

Provoz na pozemních komunikacích s sebou bohužel každý den přináší spoustu nebezpečných situací, a to zejména v důsledku nezodpovědného chování některých řidičů, kteří si s dodržováním pravidel silničního provozu nelámou příliš hlavu. V tomto článku si přiblížíme další svérázný výklad pravidel silničního provozu řidičem, který se tak snažil vyhnout svému potrestání za předjíždění zprava.

Další zprávy z regionu