Na Slovensku budou zastavovány „staré exekuce“

Dnešní příspěvek je určen všem, kteří vymáhají své pohledávky za dlužníky na Slovensku. Dne 31. 7. 2019 byl ve Zbierce zákonov Slovenskej republiky publikován zákon č. 233/2019 Z.z., o ukončení niektorých exekučných konaní, který bude účinný od 1. 1.2020. Jedná se o právní předpis se zásadními dopady. Jeho cílem je ukončení exekucí zahájených před 1. 4. 2017 a vedených dle předpisů účinných do 31. 3. 2017, které zároveň označuje jako tzv. staré exekuce.

Ústavní výchova

V minulém článku jsme si přiblížili výchovná opatření ukládaná orgánem sociálně-právní ochrany dětí, příp. soudem. Dnes toto povědomí rozšíříme o krajní řešení v situaci, kdy jsou výchova dítěte, nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav, anebo jeho řádný vývoj vážně ohroženy nebo narušeny do té míry, že je tento stav v rozporu se zájmem dítěte, anebo jsou-li tu vážné důvody, pro které rodiče nemohou výchovu dítěte zabezpečit. Tímto krajním řešením je nařízení ústavní výchovy soudem, která je pak vykonávaná např. v diagnostických ústavech, či dětských domovech.

Rozhodování o významných záležitostech – děti

V dnešním článku se budeme zabývat tématem rodičovské odpovědnosti ve vztahu k rozhodování o významných záležitostech v životě dítěte. Rodičovskou odpovědností, která náleží stejně oběma rodičům, rozumíme souhrn práv a povinností rodičů, které zahrnují např. péči o zdraví dítěte, jeho jmění, zajišťování jeho řádné výchovy, včetně rozhodování rodičů o významných záležitostech.

Další zprávy z regionu