Zanedbání povinné výživy

Nežijí-li oba rodiče a děti ve společné domácnosti, pak otázka placení výživného dokáže často zažehnout jiskru nekonečného a náročného sporu rodičů o jeho výši. Mnoho rodičů zapomíná, že oba rodiče jsou povinni zajišťovat výchovu a výživu dítěte. V případě, že jednomu z rodičů je stanovena povinnost platit výživné v určité výši, neznamená to, že se jedná o formu přilepšení pro pečujícího rodiče bez ohledu na dítě.

Kamera v automobilu

Stálé větší procento řidičů se při jízdě po pozemní komunikaci setkává s nepochopitelnou a nebezpečnou agresí jednotlivců v podobě manévrů za hranicí zákonem stanovených pravidel silničního provozu. Vzhledem ke skutečnosti, že situace na pozemních komunikacích často připomíná nezkrotné pláně divokého západu, mnoho řidičů si do automobilů pořizuje kamery se záznamem. Je však toto přípustné z hlediska ochrany osobních údajů?

Zpřísnění pravidel pro směnárny

Praktiky některých provozovatelů směnáren v podobě zcela nevýhodných kurzů a nesmyslných poplatků jsou známy především zahraničním návštěvníkům hlavního města Prahy. Nicméně, novela zákona o směnárenské činnosti přináší od 1. dubna zpřísnění pravidel v této oblasti, s důrazem na vyšší ochranu spotřebitele a posílení jeho ochrany před nepoctivými směnárníky.

Další zprávy z regionu