Odvolání daru pro nouzi

V dnešním článku si přiblížíme institut odvolání daru pro nouzi. Občanský zákoník stanoví, že upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu. Nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě.

Další zprávy z regionu