Závěť

Každý má představu o tom, co je to závěť. Obecně používaný termín „poslední vůle“ nejlépe vystihuje obsah tohoto dokumentu. Zákon stanoví, že závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti zůstavuje jedné či více osobám aspoň podíl na pozůstalosti. Závětí může být jen osobní projev vůle osoby, nemůžeme někoho pověřit, aby za nás zvolil dědice. Také společná závěť několika zůstavitelů je vyloučena.

Prevenční povinnost

Každý je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného, a to vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života. Účelem prevenční povinnosti je předcházení vzniku újmy. Prevenční povinnost však není bezbřehá a její dodržení musí být vždy posuzováno v závislosti na konkrétním případu.

Další zprávy z regionu