Vypořádání společného jmění dohodou manželů pro účely tzv. „smluvního rozvodu“

Dnes se zaměříme na úpravu a vypořádání končícího vztahu manželů z pohledu jejich majetkového režimu, a to za předpokladu, že manželé jsou schopni překonat vzájemnou nevraživost. Dohoda o vypořádání společného jmění manželů, na níž jsou podpisy manželů úředně ověřeny, je jednou z nezbytných podmínek pro rychlejší uzavření společné manželské kapitoly v podobě tzv. nesporného neboli smluvního rozvodu.

Rodičovský plán jako prostředek usnadnění dohody rodičů

Dnes si představíme další možnost, jak vyhrocený manželský konflikt nepřenášet do oblasti péče o nezletilé dítě. Rodiče by měli mít neustále na paměti, že nezletilé dítě nemůže nést břímě odpovědnosti za jejich vzájemné neshody, nemůže být obětí neschopnosti rodičů se dohodnout na realizaci rodičovské odpovědnosti a nemůže být vystavováno opakujícím se traumatickým zážitkům plynoucím z rozkolu vztahu rodičů, nota bene, když tito nejsou schopni mírnit své vášně s ohledem na nezletilé dítě, které je darem jejich dřívějšího milovaného a spokojeného soužití.

Další zprávy z regionu