Na co pamatovat při darování za života

V tomto příspěvku navazujeme na minulý článek, v němž jsme se zabývali úvodem do problematiky dispozic s majetkem ještě za života budoucího zůstavitele a zaměřili jsme se na darování. Každý má právo disponovat svým majetkem dle svého uvážení a je jen na vlastníkovi, zda svůj majetek prodá a utržené peníze si užije, anebo zda jej rozdá tak, jak se domnívá, že je spravedlivé či správné.

Výchovné opatření; neoprávněný zásah do osobnostních práv žáka?

Ačkoliv jsou hlavní školní prázdniny v plném proudu, téma tohoto článku zřejmě brzy znovu nabude na významu. Vzrůstající podíl agrese na školách jak mezi žáky navzájem, tak žáků vůči učitelům totiž bohužel představuje nezvratný trend posledních let. Kromě samotné prevence jsou tak podstatná též opatření vedoucí k postihu takovéhoto nežádoucího jednání.

Další zprávy z regionu