Obchodní korporace – obecně

Nemalé procento lidí si alespoň jednou za život pohrává s myšlenkou založení vlastní „firmy“. K tomuto kroku je vede touha rozčeřit stojaté vody, ve kterých se pohybují zavedené „obchodní značky“, nebo touha přijít s inovativním nápadem, který dotyčnému zaručeně zajistí nejen naplnění jeho životních plánů, ale také finanční úspěch, a v neposlední řadě rovněž přání vybudovat prosperující a zdravě fungující obchodní společnost se spokojenými zaměstnanci.

Smlouva o dílo – stavba

V dnešním článku se zaměříme na určitá specifika v situacích, kdy předmětem díla je stavba. Nebudeme se zabývat vymezením pojmu stavba v rovině teoretické, nýbrž si vystačíme pouze s faktem, že se jedná o zvláštní druh díla. Z hlediska praktického pojetí se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.

Nepřikázané jednatelství

V dnešním článku si představíme další institut v podobě nepřikázaného jednatelství. Jednání označované jako nepřikázané jednatelství je jednání osoby, která se vmísí do záležitostí jiné osoby, ač k tomu není žádným způsobem oprávněna v podobě smluvního nebo zákonného ujednání či soudního rozhodnutí, a činí tak z pozitivní či negativní pohnutky, která není druhé osobě známá.

Další zprávy z regionu