Společná péče obou rodičů jako zajímavá alternativa

Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Co se však stane, když se představy manželů o společném soužití začnou rozcházet? V drtivé většině případů manželé bohužel dospějí až k rozvodovému řízení. Předtím, než dojde k samotnému rozvodu, se musí vyřešit mimo jiné vztahy rodičů k nezletilým dětem.

Mimosoudní řešení sporů – Rozhodčí řízení I.

Rozhodčí řízení je další metodou alternativního řešení sporu. Charakteristickým znakem rozhodčího řízení je skutečnost, že se jedná o postup rozhodování nezávislých a nestranných rozhodců vybraných stranami sporu k řešení jejich majetkových sporů, a to převážně sporů obchodních. Rozhodčí řízení se určitým způsobem podobá řízení před soudem, avšak vykazuje četná specifika, kterým se budeme dále věnovat.

Mimosoudní řešení sporů – Mediace

Při řešení sporů jsme svědky situací, kdy strany tohoto sporu nejsou schopny dosáhnout konstruktivního přístupu a uchylují se k právní „bitvě“ před soudním orgánem. Soudní spory však z hlediska celkových nákladů (finančních, časových) nejsou levnou a krátkou záležitostí. Výsledkem pak navíc nezřídka jsou i taková rozhodnutí soudu, která jsou překvapivá pro obě strany sporu. Za účelem předcházení právním disputacím je zde institut mimosoudního řešení sporu – mediace.

Právo objednatele odstranit vady díla na náklady zhotovitele

Řada z nás si v životě zažila situaci, kdy jsme si u profesionála objednali zhotovení nějakého díla – např. kuchyňskou linku, nábytek či třeba zahradní altán. Někteří měli tu smůlu, že výsledek nesplňoval jejich představu jednoduše proto, že toto dílo bylo provedeno vadně a zhotovitel se odmítal dostavit a odstranit námi vytýkané vady provedením opravy. Jak postupovat za takovéto situace? Může si objednatel odstranit vady sám a poté nárokovat náhradu nákladů, které takto vynaložil u zhotovitele?

Ztráta radosti z dovolené

Dovolená by měla být jedním z nejočekávanějších dlouhodobě plánovaných radostných okamžiků v kalendářním roce. Přestože je člověk tvor přizpůsobivý, rozhodně neočekává, že by tak měl činit v průběhu své vytoužené dovolené, která mnohdy uzme značnou část rodinného rozpočtu. To v situaci, kdy dovolená nemá takové parametry, které byly cestovní kanceláří deklarovány, popř., za které si dotyčný připlatil.

Další zprávy z regionu