Zásada autonomie vůle

Jednou z nejdůležitějších zásad soukromého práva je zásada autonomie vůle. Zásada autonomie vůle je vymezena jako možnost každé osoby realizovat se v co nejširším akceptovatelném rozsahu v životě osobním, pracovním, společenském a dalším. Podklad pro tuto realizaci nalézáme již v ústavní rovině v podobě, že každý může činit to, co není zákonem zakázáno, a nikdo nemůže být nucen k tomu, co zákon neukládá.

Další zprávy z regionu