Novinky v oddlužení I.

Pomalu ale jistě se nám blíží datum 1. června, které kromě jiného přinese řadu změn v oblasti oddlužení, nebo jak se říká „osobního bankrotu“. Zákonodárce byl ke změně právní úpravy motivován skutečností, že údajně více než 90 procent zadlužených osob v exekuci (tj. přibližně 655 000 osob) se nachází v dluhové pasti, z níž za dosavadní právní úpravy nejsou schopny vlastními silami uniknout.

Rozvod nebo ne?

Manželství je uměním kompromisu, přičemž v každém manželství se mohou objevit trhliny a záleží na přístupu manželů, zdali mají vůli tyto trhliny zacelit, či nikoliv. V případě, že společné soužití již není možné, přistoupí manželé k podání návrhu na rozvod. Pokud se manželé nejsou schopni na podmínkách rozvodu dohodnout (tzv. „smluvní rozvod“), je rozvodové řízení doprovázeno podrobným zjišťováním tzv. příčin rozvratu manželství ze strany soudu.

Zanedbání povinné výživy

Nežijí-li oba rodiče a děti ve společné domácnosti, pak otázka placení výživného dokáže často zažehnout jiskru nekonečného a náročného sporu rodičů o jeho výši. Mnoho rodičů zapomíná, že oba rodiče jsou povinni zajišťovat výchovu a výživu dítěte. V případě, že jednomu z rodičů je stanovena povinnost platit výživné v určité výši, neznamená to, že se jedná o formu přilepšení pro pečujícího rodiče bez ohledu na dítě.

Kamera v automobilu

Stálé větší procento řidičů se při jízdě po pozemní komunikaci setkává s nepochopitelnou a nebezpečnou agresí jednotlivců v podobě manévrů za hranicí zákonem stanovených pravidel silničního provozu. Vzhledem ke skutečnosti, že situace na pozemních komunikacích často připomíná nezkrotné pláně divokého západu, mnoho řidičů si do automobilů pořizuje kamery se záznamem. Je však toto přípustné z hlediska ochrany osobních údajů?

Zpřísnění pravidel pro směnárny

Praktiky některých provozovatelů směnáren v podobě zcela nevýhodných kurzů a nesmyslných poplatků jsou známy především zahraničním návštěvníkům hlavního města Prahy. Nicméně, novela zákona o směnárenské činnosti přináší od 1. dubna zpřísnění pravidel v této oblasti, s důrazem na vyšší ochranu spotřebitele a posílení jeho ochrany před nepoctivými směnárníky.

Další zprávy z regionu