Zpřísnění pravidel pro směnárny

Praktiky některých provozovatelů směnáren v podobě zcela nevýhodných kurzů a nesmyslných poplatků jsou známy především zahraničním návštěvníkům hlavního města Prahy. Nicméně, novela zákona o směnárenské činnosti přináší od 1. dubna zpřísnění pravidel v této oblasti, s důrazem na vyšší ochranu spotřebitele a posílení jeho ochrany před nepoctivými směnárníky.

Nenávistné projevy v kyberprostoru I.

Dnes se budeme věnovat problematice projevů nenávisti, nesnášenlivosti, zastrašování a jiným nežádoucím projevům v kyberprostoru, tj. internet, mobilní telefony apod. S rozvojem online komunikace dochází ke znatelné změně v chování a vyjadřování jednotlivých osob ve veřejném prostoru, resp. kyberprostoru. Nenávistné projevy či chování mohou vyústit až v šikanu jednotlivce či skupiny osob a vyvolat zcela pokřivený obraz skutečnosti neslučitelný s realitou.

Další zprávy z regionu