Právo objednatele odstranit vady díla na náklady zhotovitele

Řada z nás si v životě zažila situaci, kdy jsme si u profesionála objednali zhotovení nějakého díla – např. kuchyňskou linku, nábytek či třeba zahradní altán. Někteří měli tu smůlu, že výsledek nesplňoval jejich představu jednoduše proto, že toto dílo bylo provedeno vadně a zhotovitel se odmítal dostavit a odstranit námi vytýkané vady provedením opravy. Jak postupovat za takovéto situace? Může si objednatel odstranit vady sám a poté nárokovat náhradu nákladů, které takto vynaložil u zhotovitele?

Ztráta radosti z dovolené

Dovolená by měla být jedním z nejočekávanějších dlouhodobě plánovaných radostných okamžiků v kalendářním roce. Přestože je člověk tvor přizpůsobivý, rozhodně neočekává, že by tak měl činit v průběhu své vytoužené dovolené, která mnohdy uzme značnou část rodinného rozpočtu. To v situaci, kdy dovolená nemá takové parametry, které byly cestovní kanceláří deklarovány, popř., za které si dotyčný připlatil.

Další zprávy z regionu