Vydírání aneb co lze také považovat za pohrůžku jiné těžké újmy

Snaha dosáhnout cíle za každou cenu s sebou může nést nepříznivé následky, např. v podobě spáchání trestného činu vydírání. Toho se dle trestního zákoníku dopustí ten, kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl. Co lze však podřadit pod pohrůžku jiné těžké újmy?

Odstoupení od smlouvy o zájezdu – odstupné; mimořádné okolnosti

Občanský zákoník stanoví, že zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného (storna), jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu.

Další zprávy z regionu