Nenávistné projevy v kyberprostoru IV.

Dynamický rozvoj technologií, vznik a následný rozvoj sociálních sítí se projevují prakticky ve všech oblastech našeho života. Sociální sítě nám umožňují být v kontaktu s velkým počtem osob, kterým jsme tak schopni jednoduše sdělit určité informace či názory. Ve svém důsledku se však svou aktivitou na sociálních sítích můžeme vystavit riziku trestní či jiné odpovědnosti.

Ohrožování výchovy dítěte

V dnešním článku si přiblížíme další z trestných činů, jehož obětí se mohou stát děti (do 18 let). V této souvislosti si představíme zejména skutkovou podstatu trestného činu ohrožování výchovy dítěte dle ustanovení § 201 odst. 1 trestního zákoníku. Jednání pachatele zde totiž může mít nedozírný dopad na řádný tělesný, rozumový, mravní a citový vývoj dítěte.

Neposkytnutí pomoci

Každý se může někdy dostat do situace, která prověří jeho morální hodnoty a schopnost bezprostřední reakce. Tyto situace vznikají často v důsledku přírodních katastrof (povodně, požáry), lehkomyslného jednání některých jedinců či nahodilého výkyvu běžného života (všemožné karamboly, dopravní nehody, apod.). Pokud se dostane jakákoliv osoba, např. vlivem výše uvedené situace, do nesnází, neměli bychom být k tomuto lhostejní, jinak se kromě možného morálního selhání vystavujeme riziku spáchání trestného činu neposkytnutí pomoci.

Rvačka

„Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka“. Tak zní název divadelní hry Josefa Kajetána Tyla, ve které se poprvé objevila naše národní hymna „Kde domov můj“. Co se však stane, když člověk neovládne svůj hněv včetně emocí a dostane se do sváru s dalšími? Například, z důvodu konfliktu o dívku či výsledky sportovního klání. Jak nazírá na rvačku trestní právo, si přiblížíme v dnešním článku.

Rozšíření pravomocí OČTŘ – počítačová kriminalita

Při poměrně nedávné novelizaci trestního řádu zde bylo vtěleno nové ustanovení §7b, které podle mnohých názorů představuje výrazné posílení pravomocí orgánů činných v trestním řízení (soud, státní zástupce a policejní orgán – dále i jen „OČTŘ“) při potírání počítačové kriminality, a to ve věci uchování dat pro další postup v trestním řízení.

Novinky v oddlužení I.

Pomalu ale jistě se nám blíží datum 1. června, které kromě jiného přinese řadu změn v oblasti oddlužení, nebo jak se říká „osobního bankrotu“. Zákonodárce byl ke změně právní úpravy motivován skutečností, že údajně více než 90 procent zadlužených osob v exekuci (tj. přibližně 655 000 osob) se nachází v dluhové pasti, z níž za dosavadní právní úpravy nejsou schopny vlastními silami uniknout.

Rozvod nebo ne?

Manželství je uměním kompromisu, přičemž v každém manželství se mohou objevit trhliny a záleží na přístupu manželů, zdali mají vůli tyto trhliny zacelit, či nikoliv. V případě, že společné soužití již není možné, přistoupí manželé k podání návrhu na rozvod. Pokud se manželé nejsou schopni na podmínkách rozvodu dohodnout (tzv. „smluvní rozvod“), je rozvodové řízení doprovázeno podrobným zjišťováním tzv. příčin rozvratu manželství ze strany soudu.

Další zprávy z regionu