Z myślą o czytelnikach po obu stronach granicznej rzeki

Biblioteki Miejskie w Czeskim Cieszynie i Cieszynie współpracują wzajemnie od wielu lat. Po przejściu na emeryturę długoletniej dyrektor czeskocieszyńskiej placówki Jany Galášovej w sierpniu bieżącego roku stanowisko to objęła Dana Zipserová. Czy będzie współpraca kontynuowana i jakich zakresów dotyczy, o tym rozmawiam z szefowymi obydwu instytucji.

Další zprávy z regionu