Lidé ze Smilovic mohou již brzy směle začít kompostovat. Na základě smlouvy o výpůjčce a darování, sepsané se Sdružením obcí povodí Stonávky, si budou moct již brzy dojít na obec pro nový zahradní kompostér, který slouží ke kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Jedná se o kompostéry, které byly pořízeny za finanční podpory evropských fondů. Obec se finančně podílí na projektu částkou ve výši 155 tisíc korun a celkem má k dispozici 170 kompostérů. Občané mohou posílat žádosti o kompostér emailem na adresu: ou-smilovice@smilovice.cz.

Další zprávy z regionu