Dělali nepořádek

Na nešvar občanů znečišťovat veřejné prostranství odpadky a poškozovat majetek města se v posledních dnech intenzivně zaměřily hlídky třineckých městských strážníků. V lesoparku strážníci „vyhmátli“ tři muže, kteří, ač zletilí, nejenže konzumovali alkohol v místech, kde je to zakázáno, ale okolí znečistili obaly od potravin a PET lahvemi. Pokuty odpovídaly míře jejich přestupkovému jednání a pánové následně ohnuli svůj hřbet při uklízení.

Další zprávy z regionu