Dělali nepořádek a pili

Lavičky na třineckém náměstí Svobody lákají k odpočinku občany všech věkových kategorií, po některých však okolí zůstává pokryto odpadky různého druhu. Nejinak tomu bylo i v případě skupinky čtyř osob, které nejenže zvesela konzumovaly alkohol na místě veřejně přístupném, ale vyprodukovaný odpad odhazovaly rovnou na zem. Městští strážníci jim přímo na místě vysvětlili pravidla slušného chování a porušení zákazu konzumace alkoholu „odměnili“ blokovou pokutou.

Další zprávy z regionu