Dotazník k cyklodopravě

Město Třinec připravuje vylepšení podmínek pro cyklisty ve městě. Připravilo na svých stránkách dotazník, který by městu pomohl lépe definovat záměry na zřízení krytých odstavných stání pro kola, stojanů pro kola nebo lokalit bikesharingu (možnost využití sdílených kol). Na základě názorů občanů pak bude vybrána lokalita pro využití cyklistických opatření. Dotazník je k dispozici zde.

Další zprávy z regionu