hutník nevychází

Na příští číslo Třineckého hutníku si čtenáři počkají déle než obvyklých sedm dní. Pozastavit vydávání týdeníku se vydavatel rozhodl po důkladném zvážení všech okolností souvisejících se současným stavem karanténních opatření zavedených po celé zemi a v návaznosti na tato opatření. O termínu dalšího vydání budeme s předstihem informovat na eHutníku.

Další zprávy z regionu