Melchior

Život i okolnosti úmrtí jezuitského kněze, těšínského rodáka Melichara Grodeckého, přiblíží česko-polská přednáška. Uskuteční se ve farním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně ve čtvrtek 17. října v 15.30 hodin. Přednášku s názvem Světec z Těšína ke 400. výročí úmrtí mučedníka připravili historikové David Pindur z Muzea Těšínska a Wacław Gojniczek ze Slezské univerzity v Katovicích.

Další zprávy z regionu