Neměl roušku

Povinnost uloženou mimořádným opatřením – mít nos i ústa zakryté rouškou, ústenkou, šálou – nerespektoval muž pohybující se ve vestibulu na třineckém autobusovém stanovišti. Strážníci městské policii zjistili, že se jedná o obsluhu veřejných záchodů, proto byl vyrozuměn provozovatel a vyzván ke sjednání nápravy. Jelikož se toto upozornění minulo účinkem, byla muži za přestupkové jednání uložena pokuta ve výši 500 korun.

Další zprávy z regionu