Neosvětlená cyklistka

Za hazardování se zdravím a životem svým i jiných účastníků silničního provozu byla hlídkou třineckých městských strážníků zastavena v pozdních večerních hodinách cyklistka bez řádného osvětlení. Žena sice odmítla řešit přestupek na místě, avšak zodpovědnost za takovéto jednání bude řešit příslušný správní orgán.

Další zprávy z regionu