Uzavírka cesty

V obci Písečná bude uzavřena silnice č. III/01150 v úseku od čp. 210 až po čp. 180, a to z důvodu výstavby chodníku a dešťové a splaškové kanalizace. Řidiče plná uzavírka omezí v době od 17. do 21. září 2018.  Objízdná trasa bude vedena po silnici č. III/01150 v obci Písečná, silnici č. III/01149 a místní komunikaci ul. Bezručova v obci Jablunkov a bude označena přechodným dopravním značením. Uzavírka si vyžádá i dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy. Jedná se o zastávku Jablunkov, točna. Tato zastávka nebude obsluhována a k nástupu a výstupu bude sloužit po dobu úplné uzavírky autobusová zastávka Písečná, škola.

Další zprávy z regionu