Uzavřená cesta

Po nočních přívalových deštích došlo k sesuvu břehu u komunikace na Podlesí (od zahradnictví Stonawská k západní bráně). Z důvodu bezpečnosti provozu na této komunikaci je až do odvolání úplně uzavřena. Příjezd k nemovitostem a omezeně k západní bráně bude možný po místní komunikaci za autobusovou točnou u nemocnice Podlesí. Na této komunikaci se ale nachází propustek, na kterém je omezena nosnost na 3,5 t. Řidiči by měli značení z důvodu vlastní bezpečnosti respektovat.

Další zprávy z regionu