V hlavní roli energie

Podomní prodej je v Třinci již několik let zakázán, avšak stále se najdou prodejci, kteří tento zákaz nerespektují. Nejinak tomu bylo v případě dvou žen požadujících po občanech výpisy za energie. Strážníci městské policie provedli u obou žen kontrolu totožnosti a rovněž je poučili, že jejich jednání porušující přestupkový zákon bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu magistrátu.

Další zprávy z regionu