Včelí mor

Krajská veterinární správa nařídila mimořádná opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu. Ohnisko nákazy je v Návsí. Opatření a povinnosti z nich vyplývající musejí dodržovat včelaři v ochranném pásmu, které zahrnuje katastrální území Návsí, Hrádku, Bocanovic, Jablunkova a Milíkova. Nařízení chovatelé včel najdou na úřední desce na webu veterinární správy.

Další zprávy z regionu