Zrušili kontejnery

Kontejnery na tříděný odpad umístěné na ulici 28. října v Českém Těšíně již neslouží veřejnosti. Pro jednotlivé bloky domů jsou přistaveny kontejnery na směsný komunální odpad, papír a plasty na sídlišti Frýdecká. Kontejnery na bioodpad, sklo, plasty, papír a směsný komunální odpad jsou k dispozici u kotelny na ulici 28. října. Vedení města apeluje na občany, aby na zrušené stanoviště neodkládali odpad.

Další zprávy z regionu