JACKI začalo od ledna vydávat vlastní zpravodaj

Další zpravodaj mají v Jablunkově. Od ledna jej vydává Jablunkovské centrum kultury a informací (JACKI) a cílí hlavně na kulturu a volnočasové aktivity.

Tým Jablunkovského centra kultury a informací. Foto: JACKI

Myšlenka na vznik nového zpravodaje v Jablunkově začala v JACKI zrát v minulém roce. „Město sice vydává svůj zpravodaj, ve kterém jsme měli místo, ovšem pro naše potřeby již bylo nedostačující. Proto jsme se rozhodli pro vlastní zpravodaj,“ vysvětlila ředitelka JACKI Gabriela Niedoba. „Kulturu děláme pro lidi a informace k nim potřebujeme dostat. Většina starších lidí nehledá potřebné věci na sociálních sítích, nemá facebookové profily – a zpravodaj pro ně je zdrojem potřebných informací,“ pokračovala ředitelka.

Ovšem zpravodaj JACKI se nebude zaměřovat jen na propagaci kulturních, sportovních či společenských akcí. „V našem regionu žije spousta zajímavých lidí, kteří mají vztah ke kultuře, umění, folkloru a veřejnost o nich neví. V našem zpravodaji jim chceme dát prostor, aby se mohli představit široké veřejnosti,“ nastínila Niedoba, podle které se jedná například o různé kroužky působící v domě dětí a mládeže. „V Jablunkově máme i základní uměleckou školu, kam dochází talentovaní žáci, o jejichž nadání ví jen malý okruh lidí,“ pokračovala ředitelka. Svůj prostor ve zpravodaji nalezne i duchovní slovo, protože JACKI úzce spolupracuje i se zdejším farářem Alfrédem Volným. Jedna ze stránek bude věnována místnímu nářečí a bude vždy v něm psána, čili po naszymu.

JACKI chce v budoucnu dát ve zpravodaji prostor i umělcům a akcím v sousedním Polsku či Slovensku.

 

Další zprávy z regionu