Nejvýchodnější město rozdávalo Jabka

Již osm let nejvýchodnější město děkuje významným osobnostem Jablunkovským jabkem. Prestižního ocenění se letos dostalo další osmičce osobností, které se svou záslužnou činností zapsaly do dějin Jablunkova. Předávání cen bylo náplní dopoledního programu dnešní části tradičního jarmarku.

Jablunkovská jabka 2018 jsou v rukou významných osobností. Foto: pm

Ocenění náleží Sylwii Mrózek, dlouholeté učitelce a ředitelce jablunkovské základní školy s polským jazykem vyučovacím, jež se zasloužila se o navrácení názvu školy – patrona Henryka Sienkiewicze. Byla také iniciátorkou modernizace školy a je zakladatelkou folklorního souboru Nowina. Cenu převzal syn a vnučka oceněné.

Město poděkovalo také Zygmuntu Stopovi, předsedovi místní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, za dlouholetou aktivní činnost, organizaci tradičních pietních akcí, současně dlouholeté působení ve vedení místní skupiny PZKO a vedení kroniky. Oceněný také deset let zastával funkci předsedy Hlavního výboru PZKO v ČR.

Díky své iniciativě a monitorování provozu městem přispěla ke schválení a realizaci obchvatu města. Řeč je o Štefanii Bojkové, kterou mnozí Jablunkované znají především jako učitelku jablunkovské základní školy, kde vedla recitačně dramatický kroužek, ochotnické divadlo a připravovala školní koncerty pro veřejnost.

Uznání patří i Stanislavu Delinovi, který vychovává mladé jablunkovské sportovce, již více než 30 let se aktivně podílí na dění ve Spartaku Jablunkov. Po skončení aktivní hráčské kariéry se naplno začal věnovat trénování mladých fotbalistů.

Jaroslav Legierski a Alois Rucki (oba in memoriam) i Antonín Kluz jsou těmi, kteří se zasloužili o výstavbu kapličky na Zelené a záchranu sochy z bourání kaple na Bídě. Za jejich záslužné činy jim město poděkovalo právě udělením Jablunkovského jabka.

A nezapomnělo se ani na ocenění partnerských vztahů. Jabko za dlouholetou spolupráci převzal primátor Kysuckého Nového Mesta Ján Hartel. Díky mu patří za rozvoj spolupráce v mnoha oblastech, realizaci společných projektů a vytvoření pracovních i přátelských vazeb mezi občany, organizacemi a školami obou měst.

Další zprávy z regionu