Přírodovědná výstava vypráví příběh Olše a Ostravice

Obrovskému zájmu se těšila slavnostní vernisáž přírodovědné výstavy Říční krajina Těšínska a její proměny v budově Muzea Těšínska, která se uskutečnila minulý čtvrtek. Výstavu věnovanou Olši a Ostravici, která potrvá až do konce letních prázdnin, připravily Nela Kotásková a Karolína Ondřeková.

Interaktivní koutek láká dospělé i děti. Foto: ba

Nová expozice instalovaná v sále proměnných výstav budovy Muzea Těšínska přibližuje řeky Olše a Ostravice, které tvoří hranici české části Těšínského Slezska. Olše odděluje nemalou částí svého toku české Těšínsko od polské části Těšínska a tvoří tak státní hranici mezi Českou republikou a Polskem, koryto řeky Ostravice představuje historickou hranici s územím Moravy.

„Výstava se původně měla uskutečnit před rokem, bohužel jsme ji museli přesunout na letošní rok. Obě naše přírodovědkyně tak měly více času dokončit své terénní výzkumy a pořídit autorské fotografie,“ poznamenal ředitel Muzea Těšínska Zbyněk Ondřeka.

Výstava rozdělená do dvou celků představuje příběh obou řek od počátku, kdy je formovaly přírodní procesy, až do současnosti, kdy je jejich charakter z velké části pozměněn člověkem. Pozornost je zaměřena na přírodu i historii řek a říční krajiny.

Prostřednictvím panelů s texty a obrázky i velkoformátových fotografií se příchozí seznámí s chráněnými územími, s antropogenními zásahy na řekách provedenými v minulosti a jejich vlivem na dnešní krajinu. Expozici doplňují živočišné a rostlinné druhy obývající obě řeky či jejich břehy a také geologické podloží řek.

Součástí výstavy je i herbář přibližující vegetaci lužných lesů a interaktivní prvky, které poutají pozornost dětí i dospělých. Výstavu lze navštívit do 28. srpna.

Další zprávy z regionu