S knížkou do života

Městská knihovna v Českém Těšíně se připojila k mezinárodnímu projektu Bookstart na podporu čtenářství, který už řadu let probíhá ve dvou desítkách zemí napříč kontinenty.

Na první setkání přišlo dvanáct maminek se svými ratolestmi. Foto: Emilie Świdrová

„Knížka je v našem životě hodně důležitá, zvláště v dnešní době, kdy nás média obklopují ze všech stran. Proto vítám návrat ke čtení a myslím, že čím dřív se začne, tím líp,“ řekla paní Barbora, která přišla se svým rok a tři čtvrtě starým synem Dominikem na setkání v rámci projektu „S knížkou do života/Bookstart“. Chtěla vidět, jak vést dítě k četbě a práci s knížkou.

„Pilotní verze dílčího českého projektu nese název S knížkou do života. Zaměřuje se na spolupráci s rodiči a dětmi do šesti let. Jeho cílem je podpora verbálních a komunikačních dovedností a čtenářství u dětí. Díky společnému čtení rodičů a dětí je totiž velká naděje, že se z dítěte stane celoživotní čtenář,“ říká knihovnice Kateřina Šildrová, iniciátorka akce v českotěšínské knihovně.

V pobočce knihovny v Havlíčkově ulici tak vznikl klub Medvídě, v jehož rámci se každou poslední středu v měsíci scházejí rodiče s nejmenšími dětmi. Lednového setkání se zúčastnilo dvanáct maminek se svými ratolestmi a bylo to příjemné dopoledne se čtením a knížkami. Nechyběly zábavné pohybové říkanky, které jsou v tomhle věku pro děti asi nejdůležitější, přišlo i na výrobu malinké hračky. Maminky si také mohly půjčit knižní novinky pro nejmenší, které jsou v knihovně běžně k dispozici. Bylo pro ně připraveno překvapení v podobě dárkových tašek s motivačními předměty včetně čtenářské průkazky. Ta opravňuje děti k půjčování knížeček zdarma.

„Je to skvělá aktivita. Můžeme se scházet v knihovně s dětmi, maminkami a společně příjemně a zajímavě trávit čas. Ráda sem chodím, doma čtu svým dětem denně a chci zapojit do čtení i tu nejmladší dcerku, do toho krásného světa knížek. Zde získávám novou inspiraci,“ uvedla paní Nikola, která přišla na setkání s roční dcerkou Terezkou.

Další zprávy z regionu