Výstava přibližuje historii evangelické školy

Jak se chodilo dětem v polovině devatenáctého století do školy? Jaké osobnosti se v jednotřídce učily? To, a ještě více přibližuje výstava, která je k vidění na faře v Třinci Gutech.

Výstava ukazuje, jaký byl kdysi život dětí ve škole. Foto: mr

„Právě na této faře bývala kdysi škola – jednotřídka. V místnosti, kde právě stojíme, stávaly školní lavice. Naproti přes chodbičku měl byt učitel. Takto se tehdy školy totiž stavěly,“ vylíčil tvůrce výstavy Vlastimil Cieslar.

Fotky, publikace, dokumenty, vysvědčení, atd.. To vše tvoří výstavu. Foto: mr

Po vydání tolerančního patentu se začaly ve Slezsku stavět dřevěné evangelické školy. Po čase ale dosluhovaly a vznikaly první zděné. „A právě jedna taková vyrostla v roce 1868 i v Gutech. Já ale našel dokument, podle něhož místní farář odkoupil pozemky do sedláka Jana Bobka o dvacet let dříve. Jenže byla složitá doba, a tak se škola postavila až v roce 1868,“ vysvětloval Vlastimil Cieslar. Děti do této školy chodily do roku 1903, kdy se postavila naproti přes cestu škola nová. Dnes v ní sídlí mateřská škola.

Dnes je to fara, ale kdysi tam bývala jednotřídka. Foto: mr

Výstava přináší zajímavá svědectví. Spatříte na ní dávná vysvědčení, fotografie tehdejších školáků a jsou popsány osudy nejvýraznějších osobností, které se staly hybateli místních dějin. „Za zmínku stojí například Jan Szczuk, který se zasloužil o založení hasičské zbrojnice, byl stavbyvedoucím evangelického kostela, hrál na varhany, a navíc vedl kroniku ve Smilovicích. Jeho vnuk se jmenuje Jerzy Buzek a v minulosti byl předsedou polského, a dokonce i evropského parlamentu,“ pokračoval Vlastimil Cieslar. Na výstavě je k vidění i publikace fotografií, kterou vytvořil Kazimierz Suchanek, místní farář. Na fotografiích zachycuje život obyčejných lidí v polovině minulého století. „Výstava vlastně končí ukázkami činností dnešní mládeže. Pokud si ji chce někdo prohlédnout, má šanci do 24. srpna, kdy končí,“ doplnil Vlastimil Cieslar. Zájemci si ale prohlídku musí domluvit dopředu, stačí napsat email na adresu: guty@sceav.cz .

Další zprávy z regionu