Z Jablunkova už pomalu odlétají netopýři

Jablunkovská výstavní síň Muzea Těšínska se pomalu loučí s výstavou, která přibližuje život netopýrů. Návštěvníci mají poslední týden na to, blíže se seznámit s těmito tajemnými a zranitelnými tvory, kteří lidem tak často nahánějí hrůzu. 

Výstava nabízí řadu interaktivní prvků, které zabaví i nejmenší. Foto: pm

Putovní výstava České společnosti pro ochranu netopýrů představuje většinu našich druhů netopýrů a přináší základní informace   o jejich životě, ochraně a metodách výzkumu. Všechny druhy našich netopýrů a jejich blízce příbuzných vrápenců jsou chráněné,  některé až  kriticky ohrožené. Příčinou je úbytek stromů s dutinami, kde by mohli odpočívat a odchovávat mláďata, nedostatek zimovišť a nadměrné používání pesticidů a herbicidů.

Návštěvník zjistí, že netopýři nejsou „poslové ďábla“, jak je někteří už dlouhá léta nazývají, ba naopak. Dozví se také informace o    tom, jak jim můžeme pomoci, a to především z pohledu soužití netopýrů a lidí v budovách.

Výstava, která potrvá do 23. srpna, obsahuje panely s fotografiemi a doprovodné komentáře s ukázkami literatury, výzkumných pomůcek či speciálních budek pro netopýry. Její součástí jsou také pracovní listy pro děti a další interaktivní prvky.

Další zprávy z regionu