Bez zlepšovatelů se průmyslový podnik neobejde

Zlepšovatelství má v Třineckých železárnách (TŽ) dlouholetou tradici. Lidé našeho regionu si zkrátka umí poradit a jsou technicky zdatní.

David Gajdzica (vlevo) se může pyšnit hned dvěmi cenami, jeho kolega z provozu VL Jaromír Kajzar drží v ruce ocenění pro celý provoz. Foto: Magdalena Ćmiel

„Osobně jsem hrdý, že jsem za svou kariéru poznal řadu skvělých kolegů, kteří přišli s různými nápady a vylepšeními na svých provozech. Jsou to lidé, kteří mají přehled, zkušenosti, o své práci přemýšlí a dokážou odhalit i chyby,“ říká technický ředitel Henryk Huczala. Dle jeho slov však zlepšovatelství není pro každého. S nápady obvykle přicházejí lidé, kteří své práci rozumí, a které práce baví. „Takoví zaměstnanci jsou pro firmu ohromným přínosem, a proto si jich ceníme a jejich návrhy odměňujeme. Bez zlepšovatelů se žádný průmyslový podnik neobejde, posouvají jej kupředu a stávají se tvůrci jejího rozvoje,“ dodává Henryk Huczala.

Pracovitost a přemýšlivost těchto lidí jde často ruku v ruce se skromností. Mnohdy nestojí o publicitu, své nápady na zlepšení chodu svého provozu vnímají jako samozřejmost.
„Celopodniková soutěž má smysl, proto jsem rád, že jsme mohli i letos ocenit ty nejlepší a ukázat, že zlepšovatelství má v huti své místo. Již tradičně jsme hodnotili koeficienty zlepšovatelských aktivit a ekonomických přínosů zlepšovatelských návrhů (ZN). Nejlépe si loni vedl provoz Výroba železa a oceli (VO), na druhém místě se umístil provoz Doprava a expedice (VL) a třetí příčku obsadil provoz Válcovna drátů a jemných profilů,“ uvádí Bohdan Suchanek z oddělení Výzkumu a správy průmyslového vlastnictví TŽ.

„Jsou to lidé, kteří mají přehled, zkušenosti, o své práci přemýšlí a dokážou odhalit i chyby.“Henryk Huczala, technický ředitel TŽ

Neodmyslitelnou součástí úspěchu ve zlepšovatelství je týmová práce. Právě tuto skutečnost vyzdvihl vedoucí vítězného provozu VO, Milan Kotas.
„Naše loňské vítězství je zásluhou pravidelné a poctivé práce dlouholetých zkušených zlepšovatelů, ale i nových kolegů, kteří přispěli ke kolektivnímu výsledku. Na špici se držíme dlouhodobě, i přes velkou konkurenci, z čehož mám samozřejmě velikou radost,“ říká Milan Kotas, který podotýká, že na VO se posledních letech zlepšovatelství věnují velmi intenzivně. Ve spolupráci s koordinátorem a řídícími pracovníky.

„Ti svými nabytými zkušenostmi s podáváním zlepšovacích návrhů pomáhají kolegům na pracovištích vytvořit srozumitelnou formulaci nápadu, jeho realizaci i finální vyhodnocení, které je základním stavebním kamenem pro úspěch ve formě úspor nákladů na opravy a přínos v oblasti BOZ,“ upřesňuje Milan Kotas.
Vedoucí vítězných provozů navrhli zlepšovatele, kteří měli nevětší podíl na dosaženém výsledku. Za provoz VO to byl Jaroslav Petráš, za provoz VL David Gajdzica a Miroslav Czernek, za provoz VJ Vladislav Kawulok a Libor Byrtus.

Největším úspěchem v loňském zlepšovatelství na provoze VL bylo zavedení využití poškozeného vyřazeného dřeva z převozů a skladování pro výrobu oddělovacích špalků.
„Pro podložení svazků tyčové oceli při převozech a skladování v rámci areálu TŽ používáme dřevěné hranoly, které jsme po ukončení jejich životnosti (poškozením, opotřebením) vyřazovali a následně odprodávali, případně odváželi k likvidaci jako dále nepoužitelné pro svůj původní účel. Tyto vyřazené hranoly dnes dále upravujeme tak, že vznikne přípravek pro oddělování svazků tyčové oceli při nakládce do silničního nákladního vozidla. Tím jsme využití dřevěných hranolů nejenže zefektivnili, dosáhli jsme také výrazné úspory v nákladech,“ uvádí oceněný David Gajdzica, zástupce provozu VL.

Provoz VL v oblasti zlepšovatelství cílí nejen na zjednodušení práce, ale také i na zvýšení bezpečnosti. Příkladem může být hledání lepšího způsobu zaskladnění, v rámci kterého došlo ke změně způsobu uložení a manipulace s dřevěnými hranoly určenými k podložení svazů tyčové oceli. Původně hranoly zaměstnanci ukládali do stacionárních košů na několika místech ve skladě, odkud je manuálně přenášeli k místu použití. Od loňska používají manipulační vozíky.

„Podání a zavedení ZN na provoze Doprava a expedice vypadá jednoduše, avšak vše, co naši kluci navrhnou, musí být zapracováno do příkladu nakládání, musí projít zkouškami a být schváleno,“ míní Jaromír Kajzar, koordinátor pro zlepšovatelství na VL.

Celopodnikovou soutěž ve zlepšovatelství v kategorii jednotlivců vyhrál Radek Molin (VJ). Na druhém místě se umístil Radim Jaroš z provozu (Válcovna trub), na třetím Stanislav Čmiel (VO), na čtvrtém Roman Sikora (VO), pátou příčku pak obsadil David Gajdzica (VL).

 

Otázka pro Henryka Huczalu, technického ředitele Třineckých železáren
Jak hodnotíte zlepšovatelství zaměstnanců fabriky za poslední léta? Jde správným směrem?
„Od podání historicky prvního návrhu v roce 1947 se toho zcela jistě mnohé změnilo. Průmyslový rozvoj konceptu 4.0 směřuje do oblasti informatiky a zefektivnění procesů s daty, ekologizace výroby přináší stále nové výzvy dnes zejména v oblasti energetických úspor či cirkulární ekonomiky a efektivního využívání zdrojů.
Ani v nejmenším však nepochybuji o tom, že těmto výzvám dokáží lidé z werku čelit. Každý rok vidíme, že podané návrhy na zlepšení ať už provozních či technologických procesů dávají smysl, jsou výsledkem dlouholetých zkušeností a angažovanosti našich lidí.“

Další zprávy z regionu