Bezpečnostní kampaň vyzývá k opatrnosti

Nechtěné spuštění stroje během oprav nebo seřizování může skončit fatálně. Na tuto skutečnost upozorňuje další téma nové bezpečnostní kampaně v Třineckých železárnách. Vyzývá zaměstnance, aby se do údržby pouštěli jen při vypnutém a zajištěném zařízení.

Bezpečnostní kampaň upozorňuje na častá rizika.

„Při šetření úrazů se bohužel stále objevují nežádoucí události, jejichž společným jmenovatelem je určitá rutina a s ní související nedodržování předepsaných postupů. Jakákoliv tolerance obcházení bezpečných postupů zde není na místě, může dojít, a bohužel dochází, k neštěstí,“ apeluje na dodržování bezpečnostních předpisů představitel pro BOZ v Třineckých železárnách Zdeněk Gorecki.

Dodává, že úrazy tohoto charakteru jsou vyšetřovány policií a její aktéři se tak vystavují i riziku trestního stíhání. Pro účely oprav a seřizování zařízení je nezbytné odstranit všechny druhy energií, které mohou zařízení nebo jeho část uvést do pohybu, to znamená elektrické napájení, tlaková média, nutno řešit i polohovou energii (nebezpečí pohybu nebo pádu některé části stroje). „Pro vlastní ochranu je opravdu velmi důležité dodržovat stanovené postupy a být soustředěný a obezřetný,“ uzavírá Zdeněk Gorecki.

Další zprávy z regionu