Češi finišují s modernizací železnice v Ázerbájdžánu

Jeden z největších projektů, které pojistila státní pojišťovna EGAP, vstupuje do finální fáze. České firmy dokončily modernizaci dalších 300 kilometrů železniční tratě Baku – Beyuk – Kyasik v Ázerbájdžánu. Tento úsek je součástí mezinárodní železniční trasy Baku – Tbilisi – Kars. České firmy tak již od roku 2011 zrekonstruovaly více než 600 kilometrů ázerbájdžánské železnice.

Rekonstrukce železnice v Ázerbájdžánu se přesouvá do poslední etapy.

„Projekt je skvělou referencí pro český export a také ukázkou toho, jak tuzemské firmy dokáží spolupracovat na realizaci velkého projektu dopravní infrastruktury v zahraničí. Na projektu se podílí více než 10 českých firem, většinou ze skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel, a jeho financování zajišťuje klub šesti českých bank,“ řekl generální ředitel EGAP Jan Procházka.

Modernizace železniční tratě se nyní překlopila do své poslední fáze, která by měla být ukončena do první poloviny roku 2019. „Jde o druhou část druhé etapy modernizace železnice, která vede až k íránské hranici, navíc v členitém horském terénu, a je o to náročnější na realizaci. Stavba pokračuje podle schváleného plánu výstavby a stanoveného časového harmonogramu,“ uvedl Mojmír Kašprišin, místopředseda dozorčí rady společnosti M Steel Project, která celou akci zastřešuje.

Celková hodnota kontraktů na generální opravu železniční tratě v délce více než 900 kilometrů dosahuje 750 milionů eur. „Projekt je garantován státní zárukou Ázerbájdžánu,“ dodal Jan Procházka.

Vše pod jednou střechou
Česká firma M Steel Project je stoprocentní dceřinou společností Moravia Steel. Zakázka pro Ázerbájdžánské státní dráhy zahrnuje kompletní dodávku železničního svršku a stavebně montážních prací.

„Zatím jsme v rámci modernizace pro obě etapy projektu v Ázerbájdžánu dodali téměř 160 kilotun kolejnic, další materiál, stroje a zařízení.“Mojmír Kašprišin, místopředseda dozorčí rady M Steel Project

V rámci generální opravy Češi zajišťují dodávky kolejnic, železničních strojů, malé mechanizace, ale také projektovou činnost, stavební dozor a geologický průzkum. Do Ázerbájdžánu míří z Česka i další výrobky a komponenty, jako například dráty do betonových pražců nebo kolejnicové úchyty. Železniční a pražcové šrouby dodávají Šroubárny Kyjov.
„Zatím jsme v rámci modernizace pro obě etapy projektu v Ázerbájdžánu dodali téměř 160 kilotun kolejnic, další materiál, stroje a zařízení. Celý proces dodávek bylo nutné skloubit s probíhajícími stavebně montážními pracemi, jež pro nás zabezpečují místní firmy a podnikatelé,“ upřesnil Mojmír Kašprišin.

Přidanou hodnotu celého projektu Mojmír Kašprišin vidí v možnosti realizovat vše takříkajíc pod jednou střechou. Kompletní dodávka usnadňuje organizaci rozsáhlé rekonstrukce, je možné efektivněji naplánovat dodávky jednotlivých komponentů a jednotlivé činnosti. Jednotná organizace pak pochopitelně přináší pozitivní efekt z ekonomického hlediska.

Dvě etapy rekonstrukce
Generální oprava železnice Baku – Beyuk – Kyasik v Ázerbájdžánu se realizuje ve dvou etapách, z nichž první v délce přesahující 300 kilometrů byla dokončena v roce 2014. Na úspěšnou realizaci první etapy navázala nyní ukončená první část druhé etapy Baku – Bejuk Kjasik, rovněž v délce 300 kilometrů. Její druhá navazující část vede až k íránské hranici, kde je členitý horský terén a bude dokončena do poloviny roku 2019.

Další zprávy z regionu