Česká hutnická společnost má nového předsedu

Česká hutnická společnost (ČHS) výrazně obměnila strukturu předsednictva a revizní komise. Novým předsedou se stal Jiří Cupek.

Každoročně patří k výroční konferenci předání čestných uznání. Foto: mc

Během výroční konference, která se konala minulý čtvrtek v třineckém hotelu Steelhouse, se tradičně předávala čestná uznání. Nominovaní za jednotlivé odborné skupiny je převzali z rukou předsednictva ČHS a ředitele pro personalistiku a vnější vztahy Iva Žižky.

Členská základna ČHS k 1. lednu 2021 čítala 1072 členů. Nejpočetnější byla se svými 105 členy odborná skupina Výroba oceli, nejméně čítala odborná skupina Ochrana zdraví, která vznikla jako poslední a založilo ji deset členů.

„Jsem velmi rád, že se dnes můžeme sejít. V roce 2019 se nám podařilo zorganizovat mimořádnou konferenci ve školicím středisku v Tyře, kde jsme schválili doplnění hlavní činnosti ČHS o možnost pořádání výstav a veletrhů, tak abychom mohli žádat o dotaci pro organizaci Invent Areny na rok 2020,“ řekl v úvodu konference odstupující předseda ČHS Jan Kobielusz.

ČHS letos jednala na mimořádné on-line konferenci, během níž byla do stanov spolku zapracována možnost organizovat konference právě formou on-line setkání.
V souvislosti s pandemií nemoci covid-19 přijala ČHS řadu úsporných opatření. Nevyhlásila 12. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci, kterou spolek organizoval spolu s Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava, předčasně ukončila i soutěž odborných skupin Technika kolem nás.

„Zrušili jsme pivní slavnosti i 3. ročník Invent Areny, která se bohužel z důvodu nepříznivé epidemické situace konat nemohla,“ dodal Jan Kobielusz.
ČHS však pokračuje ve své činnosti a spolupracuje s odbornými hutnickými společnostmi sousedních zemí, s vysokými školami technického zaměření, rozvíjí tvůrčí aktivitu svých členů a vytváří podmínky pro jejich společenské a odborné uplatnění.

Na další čtyřleté funkční období bude spolek řídit patnáctičlenné předsednictvo, v jehož řadách se objevilo pět nových jmen. Ke generační obměně došlo i v revizní komisi.
Novým předsedou se stal Jiří Cupek, místopředsedou Jan Kantor a Antonín Vašut. „Naši činnost ovlivňuje aktuální epidemická situace, proto se nyní chceme soustředit především na řízení a koordinaci činností odborných skupin, spolupráci s Českým svazem vědeckotechnických společností a propagaci hutnictví a příbuzných oborů v rámci Třineckých železáren, kde se podílíme i na oceňování nejlepších zlepšovatelů. Co se týče společenských akcí, rádi bychom v příštím roce obnovili tradici pivních slavností,“ uvedl nový předseda ČHS Jiří Cupek.

Další zprávy z regionu