Chlapci vyrábí hmyzí domky pro mateřské školy

Do výroby speciálních hmyzích domečků pustili žáci Střední odborné školy Třineckých železáren. Připraví je k osobnímu předání do vybraných mateřských školek regionu.

Žáci se v dílně věnovali přípravě materiálu i sestavení hmyzích domečků.

Podpora opylovačů prostřednictvím hmyzích domečků je jedním z letošních témat Třineckých železáren v oblasti péče o životní prostředí. „Zaměřili jsme svou pozornost na tvorbu hmyzích úkrytů, které pomáhají k ochraně a poskytují vhodný prostor k zabydlení. Zejména pak pro včelky samotářky a čmeláky,“ vysvětluje Radim Klimša, vedoucí odboru životního prostředí Třineckých železáren.

„Kluci se v hodinách praktického vyučování v dílnách věnovali něčemu konkrétnímu, co bude sloužit dobré věci.“Aleš Adamus, ředitel školy

Pracovníci odboru životního prostředí hutě poskytli žákům tříletých oborů do hodin praktické výuky ukázky hotových hmyzích domečků. Jejich úkolem bylo vyrobit je ze dřeva podle poskytnutých vzorů a fotografií. Nejen užitečný hmyz, ale především včelky samotářkyčmeláci tak najdou vhodný úkryt v podobě budek a čmelínů. Oba tyto druhy hmyzu patří k důležitým opylovačům.

„Kluci se v hodinách praktického vyučování v dílnách věnovali něčemu konkrétnímu, co bude sloužit dobré věci. Myslím, že se úkolu zhostili velmi dobře, a že je to i bavilo,“ hodnotí ředitel školy Aleš Adamus. Podotkl, že spolupráce s firmou na konkrétních aktivitách je pro motivaci učňů přínosná a v praxi se osvědčila. Část práce už je hotova, a to dvanáct hmyzích domků. Konstrukčně složitější úkryty pro čmeláky jsou právě v procesu dokončení.

Střední odbornou školu navštěvuje v letošním školním roce zhruba 600 žáků čtyřletých i tříletých oborů. Učí se v takzvaném duálním systému vzdělávání, jehož prvky škola zavedla už před několika lety. Hlavní přínos spočívá v úzkém propojení a intenzivní spolupráci fabriky se školou, jejíž absolventi z drtivé většiny začnou v huti pracovat.

Další zprávy z regionu