„Demolice skládkového mostu začala. Do šrotu půjde i kočka“

Koncem srpna bude zcela rozebrán starý skládkový most na rudišti v Třineckých železárnách. Nahradilo jej nové zařízení. Jak demolice probíhá a jak železárny naloží ze vzniklým šrotem, jsme hovořili s Vladislavem Martynkem, který má na starosti zásobníky na vysokopecním rudišti.

Spoj jeřábu s trolejemi je již minulostí. Foto: mc

Demolice začala minulý týden. Co jste všechno stihli?

Odstranili jsme přečnívající části směrem od trolejí.

Co vás čeká v dalších dnech, kdy má likvidace původního zařízení skončit?

V další fázi budeme demontovat vrchní poklopy a pásovou dopravu, dále pak všechny pohony a motory jeřábu. Poté příjde na řadu kočka jeřábu, odstraníme přečnívající části mostu (nosu) nad zásobníky a položíme most jeřábu na demontážní plochu, ve finále demontujeme most a nohy jeřábu.

Kolik původní skládkový most vážil?

Jeho váha se pohybovala kolem 440 tun.

Skončí veškerý šrot v našich ocelárnách jako součást vsázky?

Motory a převodovky si ponechá údržba k dalšímu použití na jeřáb číslo 2. Šrot bude odvezen k dalšímu zpracování na přípravu vsázky, určitě skončí na kyslíkové konvertorové ocelárně.

Dá se odhadnout, kolik materiálu od roku 1972 toto zařízení přepravilo?

To je velmi složité, protože od roku 1972 se výroba postupně zvyšuje. Tím pádem roste i objem přepravovaného materiálu.

Pokud bychom se drželi momentální spotřeby materiálu směřujícího do vysokých pecí a rozdělili toto množství mezi tři jeřáby, které se na rudišti nacházejí, mohli bychom odhadem říci, že každý z nich přepravil kolem 13 mln tun materiálu. Ale zdůrazňuji, každý jeřáb přepraví rozdílné množství materiálu, proto se jedná o průměr.

Další zprávy z regionu