Dezinfekcí prošla plocha velká jako 30 zimních stadionů

Přehoupli jsme se do čtvrtého týdne nouzového stavu kvůli pandemii nemoci Covid-19. Situace, kterou nikdo z nás nezpůsobil, nás všechny uvrhla do zvláštního režimu. Režimu, jehož podstatou je nejistota z budoucnosti.

Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren

Nikdo dnes nedokáže určit, jak dlouho budou opatření trvat, jak se dotknou podnikatelského prostředí v České republice a také v Evropě, jejíž ekonomická stabilita je důležitá pro každého nás. Nikdo dnes také nedokáže odhadnout, zda se příliš prodlužovaná opatření nedotknou nakonec i zaměstnanosti.

Troufnu si tvrdit, že Třinecké železárny jsou dostatečně silné na to, aby krizi bez vážného poškození zvládly. Od samého počátku se snažíme udržet výrobu a odbyt, jak je to jen možné. Děláme všechno pro to, abychom fabriku udrželi v chodu, je to důležité pro naši budoucnost. Plně si uvědomujeme vážnost situace a důležitost všech preventivních opatření k zamezení nebo alespoň k omezení rizika nákazy. Proto jsme zvýšili hygienická opatření.

V tuto chvíli jsme preventivně vydezinfikovali téměř 48 000 m2 prostor v naší fabrice. Což  je mimochodem prostor odpovídající třiceti ledovým plochám naší WERK ARENY. Zejména jsou to odpočívárny, kabiny, koupelny, toalety, ale také haly, kantýny, dispečinky, svačinárny, dílny i kanceláře. V těchto dnech celý proces dezinfekce zopakujeme. Menší prostory dezinfikujeme pravidelně ozónem.

Vláda nám všem nařídila nosit roušku, proto jsme si ji každý opatřili, jak jen to bylo možné. Abychom alespoň trochu pomohli, podařilo se nám v minulém týdnu sehnat přes 7000 pratelných bavlněných roušek. Prosím, nosme je poctivě všichni. Pokud jste ji ještě na pracovišti nedostali, obraťte se na svého mistra či vedoucího střediska. Stejně tak postupujte, nemáte-li v sociálních zařízeních desinfekční prostředky. Všem provozům jsme je zajistili včetně dávkovacích nádob a podle mých informací je jich již dostatek.

Snažíme se, abychom se v práci potkávali pokud možno v co nejmenších skupinách. A to jak organizací práce, tak následujícím opatřením. Nad rámec zákoníku práce a po dohodě s odborovou organizací nabízíme, abyste se v případě potřeby dohodli na mimořádné nepřítomnosti v práci. A to buď formou dovolené, nebo v takzvaném režimu „Nepřítomnost Covid 19“. Jeho účelem je snižovat riziko zavlečení a přenosu nákazy při zachování kontinuity výroby.

Kolegové, vím, že všechno není ideální, a věřte, že není jednoduché najít řešení, s nímž budou spokojeni všichni. Každý z nás má ve fabrice svou roli a každý z nás je pro ni svým specifickým způsobem důležitý. Zachovejme chladnou hlavu a pozitivní mysl, krize pomine, musí pominout! Čím méně se nás teď dotkne, tím snadněji se zase dostaneme do normálního režimu.

Vážím si všech, kteří nečekají s rukama v klíně na to, co dostanou, ale vlastními silami se snaží v této náročné době přiložit ruku k dílu, pomoci ostatním nebo svou prací přispět ke zlepšení celkové situace. Děkuji všem těm, kteří se snaží ji společnými silami zvládnout.

Velké poděkování patří v těchto dnech zejména zaměstnancům, díky nimž se po sedmi dnech stání kvůli vážné poruše podařilo znovu rozjet blokovnu. Společným úsilím údržby a pracovníků výroby se zapojením umu slévačů i strojařů se nakonec opět válcuje. Máte můj obdiv!

Přeji Vám hodně zdraví a síly a pevné nervy.

Další zprávy z regionu