Déšť přeje výsadbě stromů

Deštivý květen přeje revitalizaci zeleně na odvalovém hospodářství Třineckých železáren (TŽ). Na ploše o rozměrech 5000 m2 mezi odvalem a oplocením, které dělí areál TŽ od nákupní zóny, přibydou do konce června další listnaté a jehličnaté stromy a keře.

Nové stromy zvýší záchyt prachu z odvalu. Foto: (mc)

„Kvůli dalšímu snižování prašnosti vysadíme duby, topoly černé, hlohy obecné, třešně ptačí a borovice lesní. Nově vysázených stromů bude bezmála třicet. Prim tentokrát budou hrát keře, chceme aby byl zachován přirozený vývoj tohoto místa,“ říká Radim Klimša, vedoucí odboru Majetek a životní prostředí v Třineckých železárnách. Místní živočichové se tak mohou těšit na plody brslena evropského, tisu červeného, střemchy obecné, ptačího zobu, svídy krvavé, kaliny obecné či meruzalky alpské.

Celkem bude v revitalizované zóně nově růst na 241 nových keřů. Revitalizaci zelené plochy na odvalovém hospodářství železárny zahájily letos na jaře. V první fázi došlo k vykácení náletového porostu a suchých stromů a přípravu plochy pro následnou výsadbu.

„Myslíme nejen na ptáky, jimž jsme pro jejich hnízdění ponechali dostupné stromy, ale také na hmyz. Chystáme zde vytvořit tři hmyzí zimoviště,” uzavírá Radim Klimša.

Další zprávy z regionu