Čistý vzduch v Tatrách si děti užívaly plnými doušky

Průzračně čistý vzduch vysokohorského prostředí úpatí Západních Tater přivítal v průběhu letošního března více než 250 dětí čtvrtých i pátých tříd základních škol z Třince. Školáci strávili na ozdravných pobytech organizovaných Třineckými železárnami ve Středisku dětské rekreace v Žiaru na Slovensku dlouhých deset dnů.

Každý den pro připravili pedagogové pro své žáky řadu pohybových aktivit.

Za přírodními krásami Žiarské doliny žáky místních škol posílají Třinecké železárny už od roku 2014. Školu v přírodě v rámci ozdravných pobytů absolvovalo přes tisíc školáků, letos k nim přibydou další necelé tři stovky. Celková suma za pobyty se tak v letošním roce vyšplhá k 7,5 milionům korun.

„Je to jedna z řady aktivit, jimiž se snažíme zmírňovat dopady naší výrobní činnosti. V prvé řadě jsme samozřejmě investovali do moderních technologií odprášení provozů, díky nimž se podařilo objem emisí prachu do ovzduší snížit o dvě třetiny oproti původnímu stavu. Snažíme se však přispívat ke zlepšení kvality života obyvatel i dalšími činnostmi,“ říká generální ředitel hutě Jan Czudek.

Ozdravné pobyty patří k těm nejoblíbenějším a školy o ně mají velký zájem. V letošním roce přišly po dětech z Jablunkovska na řadu opět žáci třineckých škol. Do Tater zamířili na desetidenní pobyt se svými pedagogy, kteří zde pro ně zajišťují i výuku. Kromě toho mají zajištěny výlety i besedy horské služby a znalců přírody.

„Chodíme na výlety do hor i do jeskyně. Byli jsme taky v medvědí štole, kde jsme se trochu báli.“Matěj a Vojta ze Základní školy Nebory

Matěj, Vojta, Filip, Rosťa a Honza z druhého turnusu během výuky řešili otázku, jaká je funkce lesa. „Vyučování je krátké, tak je to super. Chodíme na výlety do hor i do jeskyně. Byli jsme taky v medvědí štole, kde jsme se trochu báli,“ vypráví překotně jeden přes druhého. Všichni si ale i s děvčaty jednohlasně pochvalují místní kuchyni, bohaté snídaně, krátké vyučování, hezké okolí a čistý vzduch. „Stýská se nám, ale jednom trochu. A můžeme mamce zavolat, když chceme. Je to tady prima,“ říká Sára s Klárou z 5 třídy Základní školy v Neborech.

Na ozdravném pobytu v Tatrách se letos zatím ve dvou turnusech vystřídaly téměř dvě stovky dětí. Od pondělí 19. března na třetím turnusu tráví svých deset dnů v přírodě dalších sedmdesát žáků prvního stupně třineckých základních škol. Ty se po víkendu vrací domů.

Další zprávy z regionu