Do boje s hlukem se pouští huť i energetici

Protihluková opatření za 9 milionů korun připravují ještě v letošním roce Třinecké železárny. Snížení hlučnosti svých zařízení chystá i dceřiná společnost Energetika Třinec.

Na protihlukových opatřeních pracují i energetici (ilustrační foto).

„Letos připravujeme protihluková opatření na Teplárně E3 na expedičních zásobnících popílku, konkrétně půjde o odhlučnění odsávacích ventilátorů na zásobnících. Dále pak na turbogenerátoru TG11, kde budeme instalovat novou elektro-hydraulickou regulaci, která umožní zlepšit stávající regulaci tlaku vysokotlaké páry,“ upřesňuje ředitel Energetiky Třinec Petr Matuszek.

Připomněl, že na základě protihlukové studie zpracované pro Třinecké železárny, již firma v loňském roce instalovala čtyři nové tlumiče hluku pro odfukové komíny kotlů a redukčních stanic Teplárny E3. Zároveň se výrazným zásahem do technologie turbokompresoru a pojistných ventilů kotle K2 podařilo odstranit zdroj dlouhodobého hluku na Teplárně E2.

„Nový měnič budeme instalovat během středních oprav nejpozději v říjnu, pak úroveň hluku opět poklesne.“Milan Kotas, vedoucí provozu výroby železa a oceli v Třineckých železárnách

Celkové náklady na tyto investice podle ředitele Petra Matuszka přesáhnou 4 miliony korun. Další opatření už firma připravuje i pro následující roky. „Letos chystáme projektovou dokumentaci pro výměnu tlumičů hluku v sání ventilátoru kotle K12. Budeme také obměňovat stávající tlumiče hluku na ventilátorech kotlů K11 a K12 a další,“ doplňuje.

Třinecké železárny začnou se stavbou protihlukových opatření na třech nejvýznamnějších zdrojích hluku už za několik dnů na začátku září. Půjde o dva výdechy z ventilátorů na odprášení uzlů na první aglomeraci, komín a ventilátory s pohonem na pánvovém odprášení kyslíkové konvertorové ocelárny. Tedy tři nejvýznamnější zdroje hluku dle hlukové studie.

Nejpozději v říjnu k nim přibude další investice. „Došlo k poruše měniče pohonu ventilátoru odtahu spalin z druhého konvertoru kyslíkové konvertorové ocelárny. To způsobuje vyšší hlučnost, kterou zřejmě zaznamenali i obyvatelé města. Nový měnič budeme instalovat během středních oprav nejpozději v říjnu, pak úroveň hluku opět poklesne,“ uzavírá vedoucí provozu výroby železa a oceli v Třineckých železárnách Milan Kotas.

Díky novým investicím odprášení se od roku 2015 snížil objem prachu o téměř 75 %. Provoz ventilátorů odprašovacích zařízení však může být v některých obdobích zdrojem zvýšeného hluku. Fabrika také musí nést zvýšené náklady na jejich provoz z titulu údržby i spotřeby elektrické energie.

Další zprávy z regionu