Do pece se dostanou již příští týden

Ve středu 18. srpna v 6 hodin ráno vypukne největší investiční akce roku, rekonstrukce a střední oprava vysoké pece č. 6 (VP6). Přípravu na odstávku v podobě sfoukávání pece zahájí pracovníci již den předem.

Před takto rozsáhlou akcí musí být vše dobře připraveno. Foto: Pavel Zubek

Odstávka potrvá 62 dnů, dalších sedm budou mít pracovníci VP6 na její rozfoukání. Vše musí být detailně naplánované, proto na posledním kontrolním dni tým pracovníků spolu s investičním ředitelem Radkem Olszarem zrekapituloval materiálovou i kapacitní připravenost a rozpracovanost jednotlivých provozních souborů, kterých je celkem 18.

Prezentovali také nově vytvořenou mobilní jeřábovou aplikaci a opatření proti šíření nemoci covid-19. Tyto úkoly jim byly zadány na 1. kontrolním dni s generálním ředitelem Janem Czudkem.

„Díky intenzivní práci našich kolegů již nyní funguje beta verze mobilní aplikace fungující na principu rezervačního systému. Jejím cílem je vyhnout se kolizím a prostojům jednotlivých jeřábů, které budou během této akce velmi exponované,“ uvedl šéf projektu Michael Bouček.

Technické zázemí mají pracovníci připravené, jsou si však vědomi, že samotná technika nestačí. Proto se všichni účastníci budou řídit covidovým manuálem dostupným ve čtyřech jazykových mutacích.

„Jsme maximálně připraveni. Na staveniště již najíždějí jeřáby, veškerý materiál pro rekonstrukci máme umístěný a naskladněný v areálu Třineckých železáren,“ zdůraznil Michael Bouček.

Takto rozsáhlou rekonstrukcí a opravou projde VP6 po 22 letech. Odstávka pece bude logicky využita k opravám dalších agregátů a zařízení po toku výroby. Opravovat se proto bude na vícero provozech, kde proběhnou hlavně střední opravy.

Další zprávy z regionu